Upravit stránku

Od splnění vašeho snu o novém bydlení vás dělí pouze pár kroků. To nejdůležitější, co proto musíte udělat je kontaktovat našeho obchodního zástupce. Ostatní již nechte na nás. 

Naši konzultanti vás provedou celým procesem od výběru domu, přes získání stavebního povolení a výstavbu až po předání domu a jeho kolaudaci.  

Pro přiblížení jednotlivých kroků, které vás na cestě k novému bydlení čekají, jsme vám připravili osmidílného průvodce, který vám popíše nejdůležitější body výstavby na klíč. Se všemi body vám pomůžou a celým procesem provedou naši obchodní zástupci.

 • 1. Zákldní informace

  Ještě nemáte kde stavět? V případě zájmu vám zajistíme konzultační schůzky v realitní kanceláři pro výběr vhodného pozemku.

  Konzultace se stavebním úřadem s možností zastoupení zákazníka pracovníkem zabývajícím se komplexním vyřizováním požadavků příslušných úřadů. S příslušným stavebním úřadem projednáme podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku.

 • 2. Výběr domu
  Vybírat můžete z našeho katalogu rodinných domů. Pokud žátdný z typových projektů neodpovídá vašim představám, můžeme vám připravit individuální projekt. Ve spolupráci s projekční firmou ATELIER KOZÁK s.r.o. vám zajistíme projektovou dokumentaci dle vašich představ. 
 • 3. Kalkulace, financování, studie

  Bezplatná cenová nabídka na Vámi vybraný typový projekt, nebo individuální studii, s upravenými dispozicemi a předáním vypracovaných pohledů a půdorysů včetně požadovaných změn. Stanovení předběžného termínu realizace s ohledem na potřeby klienta.

  Domy lze financovat z vlastních prostředků zákazníka nebo prostřednictvím dlouhodobých či jiných úvěrů. V případě zájmu klienta je možné zajistit jednání s finančním poradcem AW DOMY nebo přímo se zástupci banky.

  Klient obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dále jako proklad pro banku v případě hypotečního úvěru. 

 • 4. Podpis smlouvy o dílo
  Smlouva o dílo. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu díla a jeho ceny uzavře zákazník smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy se mimojiné rozumí – termín realizace, specifikace rozsahu dodávky, způsob financování apod.
 • 5. Projektová dokumentace
  Vypracování projektu osazení domu na pozemek včetně napojení na inženýrské sítě. Lze doplnit o výkres zpevněných ploch a oplocení. Následuje předání projektové dokumentace, kdy klient obdrží  5× paré vyhotovené projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace situace a napojení rodinného domu na inženýrské sítě.
 • 6. Stavební řízení, klientské výběry

  Stavební řízení. Na základě vypracované projektové dokumentace a dokladové části podá klient nebo pověřený zástupce společnosti ohlášku nebo žádost o stavební povolení.

  Zároveň se zahájením činnosti na stavebním řízení budou zahájeny Klientské výběry. Těmi se rozumí detailní upřesnění jednotlivých částí domu. K dispozici vám bude specialista, který vás všemi výběry provede. Některé výběry probíhají na naši vzorkovně v Hradci Králové, jiné u našich subdodavatelů. 

  Na základě jednotlivých výběrů budou vytvořeny dodatky ke smlouvě o dílo (které znamenají méněpráci či vícepráci – vždy v závislosti na požadavcích investora). Po detailní specifikaci se cena díla stává garantovanou - konečnou. Na veškeré změny předmětu rozsahu díla bude zákazník upozorněn a před započetím změny se zpracuje a odsouhlasí cenové navýšení nebo ponížení ceny.

  Ukončené klientské výběry jsou podmínkou pro zahájení samotné realizace domu. 

 • 7. Realizace stavby

  Po nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášky společnost do 60 dnů zahájí stavební práce. Na žádost klienta je firma schopna zajistit kalkulaci a realizaci inženýrských sítí, geodetické vytyčení (a v průběhu výstavby geometrický plán) rodinného domu a zajistit napojení na el. 400V a vodu. Časový rozsah díla od započetí stavebních prací po nastěhování objednatele je určen dle smlouvy o dílo. Standardně se tato doba pohybuje od 8 do 12 měsíců (dle složitosti rodinného domu).

  Výstavba je zahájena převzetím staveniště firmou AW DOMY v zastoupení přiřazeného stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí vás bude po celou dobu výstavby informovat o jejím průběhu a řešit jednotlivé fáze stavby. 

  Kontrolní dny: 

  Kontrolní dny se provádějí pravidelně (nebo dle dohody s investorem či stavebním dozorem) po ukončení jednotlivých dílčích fází s odsouhlasením provedeného díla a zápisem do stavebního deníku. 

  Dále je součástí těchto schůzek informování investora o dalším postupu stavby a sestavení výhledového harmonogramu. 

  Více naleznete v sekci Realizace rodinného domu.

  Změna stavby před dokončením. V průběhu samotné realizace stavby může dojít ke změnám oproti projektové dokumentaci, na základě které jste získali stavební povolení či ohlášení stavby. Tyto změny je nutné před kolaudací (oznámení o užívání) stavby zanést do projektu domu a doložit na příslušném stavebním úřadě. 

  Předání domu. Po kompletním dokončení díla, firma AW DOMY předává s předávacím protokolem v dohodnutém termínu dům objednavateli.

 • 8. Kolaudace
  Kolaudaci či ohlášení ukončení realizace díla zajistí investor na příslušném stavebním úřadě. Veškerou potřebnou dokumentaci zajistí ve vztahu k rozsahu dodávaného díla společnost AW DOMY.
 • Rodinné domy
 • Rodinné domy
 • Rodinné domy
 • Rodinné domy
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti