EUROLINE

Rodinný dům AKTUAL 20

Rodinný dům AKTUÁL 20 je poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení | zajímavostí tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely | levá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže ke hranici parcely | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umožňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady | i přes malé rozměry poskytuje bydlení 4-členné rodině | dům splňuje všechna kriteria i pro objekty rekreačního charakteru | po malých technických úpravách je možné zrealizovat objekt jako dvojdům použitím normálního a  zrcadlového řešení | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu “AKTUÁL 20 S GARÁŽĺ”)

Rodinný dům AKTUAL 23

Rodinný dům AKTUÁL 23 je dům určený na bydlení 4-členné rodiny | komunikační prostory jsou řešené se dvěma vstupy: hlavní vstup a vedlejší vstup ze zahrady | velkou výhodou tohoto domu je řešení bez vnitřních nosných stěn, což umožňuje jeho dispoziční variabilitu | hala přízemí může být spojená s obývacím pokojem | též je možné řešit kuchyň v otevřené dispozici | v podkroví jsou řešené 3 pokoje, dva s přístupem na společný balkon nad terasou, samostatné WC a komfortní koupelna | řešení domu je optimálním návrhem rozvodů a celkové koncepce objektu velmi ekonomické, což umožňuje rychlou výstavbu vhodnou i na svépomocnou formu realizace | při minimálních stavebních úpravách je možné realizovat dům s  přistavěnou garáží | v případě zájmu o přistavěnou garáž (vyznačené čárkovaně )  je potřebné v objednávce uvést název domu “AKTUÁL 23 S GARÁŽĺ”

Rodinný dům AKTUAL 26

Rodinný dům AKTUÁL 26 je rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby na rovinatý resp. mírně svahovitý terén | svým prostorem plně uspokojí nároky na bydlení 4-5-členné rodiny | dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část rodinného domu | technicky čisté řešení a dobrý poměr mezi obestavěným prostorem a obytnou plochou poskytuje předpoklady bezproblémové výstavby při malých investičních nákladech | s  přehledně řešenou dispozicí a moderním vzhledem je vhodný i na malé stavební pozemky | levá fasáda umožňuje osadit dům co nejblíže ke hranici parcely | po drobných úpravách je možné realizovat přistavěnou garáž vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu “AKTUÁL 26 S GARÁŽĺ”)

AKTUAL 420

AKTUÁL 420 je dům menší velikostní kategorie | poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén |ho velmi malá zastavěná plocha umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a  malým obestavěným prostorem umožňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady | i přes malé rozměry uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny | dispoziční řešení vhodně rozděluje rodinný dům na denní a noční část |  variabilitu objektu doplňuje řešení s přistavěnou garáží, které zvyšuje jeho atraktivitu | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „AKTUÁL 420 S GARÁŽÍ“)

AKTUAL 520

AKTUÁL 520 | 4-pokojový rodinný dům menší kategorie určený pro 4-člennou rodinu | větší část plochy přízemí tvoří obytný velkoprostor, po menší úpravě je možné kuchyni stavebně oddělit | objekt možno realizovat i jako dvojdům spojením dvou vzájemně zrcadlově otočených domů | boční stěna bez oken umožňuje osadit dům co nejblíže k hranici pozemku | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a obestavěným prostorem umožňuje postavit tento dům s nízkými investičními náklady | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „AKTUÁL 520 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 65

BUNGALOV 65 svými prostorami plně uspokojí nároky na bydlení 3-členné rodiny |  bezbariérovým řešením je vhodný na bydlení osob se sníženou pohybovou schopností | neobytné podkroví, které je možné využít jako další skladový prostor | vhodný na malé stavební parcely zvláště do prostředí s nízkou jednopodlažní zástavbou |  velkou výhodou tohoto domu je řešení bez vnitřních nosných stěn, což umožňuje jeho dispoziční variabilitu podle potřeb investora | řešení domu je optimálním návrhem rozvodů a celkové koncepce objektu velmi ekonomické, což zabezpečuje finančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou realizaci

BUNGALOV 468

BUNGALOV 468 je dům střední velikostní kategorie určený do nízké okolní zástavby na převážně rovinatý terén | neobytné podkroví vhodné na skladovací účely |. dispozice je přehledně členěná na denní a noční část | denní část tvoří obytný velkoprostor s obývacím pokojem, jídelní částí a částečně opticky oddělenou kuchyní | těžiště domu tvoří atraktivní prostor obývacího pokoje s průhledem do krovu a s bohatým prosvětlením přes terasové dveře a střešní okna | dominantní zadní část domu s velkými zasklenými plochami plynule navazuje na terasu s  pergolou, pergola a přesah střechy zároveň chrání vnitřní prostory před sluncem | na průčelích je navržený cihlový obklad v kontrastu s bílým podhledem a  nadokenní římsou

BUNGALOV 666

BUNGALOV 666 přízemní dům menší velikostní kategorie určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén |  bezbariérovým řešením vhodný na bydlení osob se sníženou schopností pohybu |  svými prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny | přízemí tvoří prosvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v rámci obývacího pokoje s  jídelnou a na ni navazující kuchyní | nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená půda s pochůzným roštem, vhodná na skladování | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na malé a úzké parcely | technicky jednoduchá, rychlá a  finančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svépomocné výstavby |  kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

BUNGALOV 772

BUNGALOV 772 | moderní 4-pokojový přízemní dům s dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | vhodný na větší pozemek | dům je bez stropní konstrukce s prostorem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny | prostor dětských pokojů je zvětšený o plochu na spaní, umístěnou nade dveřmi | komfort rodičovské ložnice zvyšuje šatník a samostatná koupelna | těžištěm domu je prostorný obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní do jednoho velkoprostoru, spojeného přes prosklenou stěnu s částečně překrytou terasou | jeho atraktivitu zvyšuje i krb symetricky umístěný vzhledem k zvýšenému prostoru pod střechou s  částečně viditelnou konstrukcí krovu | část prostoru nad garáží je využitá na skladovací účely | výhodou je i velká technická místnost, přístupná z exteriéru | moderní dispozice domu se odráží i v prvcích průčelí – výrazné členění vstupního průčelí, velké prosklené plochy ve vazbě na terasu, kombinace omítky a  imitace kamenného obkladu | zabudované exteriérové žaluzie zvyšují tepelný komfort a bezpečnost

BUNGALOV 866

BUNGALOV 866 | praktický 4-pokojový přízemní dům s moderním dispozičním řešením a dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | vhodný pro 4-člennou domácnost, na převážně rovinatý terén | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | přehledné dělení na denní a noční část, noční část je situovaná do tiché zadní části | komfort rodičovské ložnice zvyšuje samostatná koupelna | hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj spojený s  jídelnou a kuchyní, s přímým propojením na krytou terasu | nad obývacím pokojem je vynechaná stropní konstrukce, což společně s prosvětlením střešními okny tvoří dojem otevřeného velkoprostoru | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | velké plochy obytných místností | cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu

BUNGALOV 869

BUNGALOV 869 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4-člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné na malé parcely |  bezbariérové řešení, kompaktní dispozice | rozdělená denní a noční část |  prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s  jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | Dům je bez stropu, strop je jen v části půdy na skladování nad halou | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 869 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 883

BUNGALOV 883 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4 člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné i na úzké a malé parcely | bezbariérové řešení | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy |  opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v časti půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování |  technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 883 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 961

BUNGALOV 961 • přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu • malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely • kompaktní zastavěná plocha • rozdělená denní a noční část • kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy • opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s  krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost i  šatník • podlahové vytápění • dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton • minimum nosných stěn • minimální vzdálenosti rozvodů TUV • místo přistavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes šatník • technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu • projekt je možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tamto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 961 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 963

BUNGALOV 963 | přízemní dům určený na převážně rovinatý terén, pro 4- až 6-člennou rodinu | bezbariérové řešení, kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje vytápění i přilehlých místností | prostorný obývací pokoj propojený s komfortní kuchyní, jídelnou a velkou terasou | v obývacím pokoji 2 střešní okna efektně osvětlují místnost i do hloubky | kuchyni doplňuje odvětraná spíž na potraviny | komfortně vybavená velká koupelna a samostatné wc u vstupu | ve vstupní hale je řešená vestavěná skříň | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná i pro svépomocnou výstavbu |  kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění |  projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 963 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOW 968

BUNGALOV 968 • moderní 4-pokojový přízemní dům s atraktivním vzhledem, zastřešený dvojicí pultových střech • vhodný pro 4-člennou domácnost, na převážně rovinatý terén • přehledně členěná dispozice umožňuje důsledné oddělení denní a noční části • vzdušný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní jsou spojené do moderně pojatého velkoprostoru • v případě potřeby je možné kuchyni stavebně oddělit příčkou • účelně navržená dispozice se vyznačuje velkými pokoji a  minimálními plochami chodeb • atraktivitu domu zvyšují velké zasklené plochy a  krytá terasa orientovaná do tiché zadní části • dům je navržený bez stropní konstrukce, což přispívá k úspoře materiálu a zjednodušení výstavby • hlavní obytný prostor dosahuje plnou výšku až po krov, v ostatních částech domu je strop snížený zavěšeným sádrokartonovým podhledem • projekt možno objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v  objednávce název domu „BUNGALOV 968 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 972

BUNGALOV 972 • 4-pokojový přízemní dům menší kategorie určený pro 4-člennou domácnost • díky malé šířce a bočním stěnám bez oken do obytných prostor je vhodný i na užší stavební parcely • jednoduchý nosný systém bez stropní konstrukce společně s jednoduchým tvarem zastřešení jsou zárukou úspory materiálu a jednoduchosti výstavby • strop v celém domě tvoří zavěšený sádrokartonový podhled • kompaktní dispozice s malými chodbami dosahuje výborný poměr užitkové a obytné plochy a společně s použitím materiálů s nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi je zárukou úspory vytápěcích nákladů • krytá terasa v zadní části zvyšuje komfort bydlení • denní a noční část jsou důsledně oddělené • i přes malou rozlohu má dům plně hodnotnou samostatnou kuchyni se skladem potravin • projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 972 S GARÁŽÍ“)

BUNGALOV 976

BUNGALOV 976 | přízemní dům určený na převážně rovinatý terén, pro 3- až 4-člennou rodinu | bezbariérové řešení, kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností | obývací pokoj má oddělenou jídelní část | kuchyně funkčně spojená s jídelnou | v zádveří je řešená praktická vestavěná skříň | koupelna vybavená vanou a sprchou ale navrženo je i samostatné wc | velká terasa je přístupná z obývacího pokoje i ze zadního pokoje | technicky velmi jednoduchá konstrukce, kompaktní tvar a  jednoduchá střecha jsou předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby |  ideální í pro svépomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s  nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

Bungalov 1070

BUNGALOV 1070 • přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 2 člennou rodinu • vhodný i jako chata • velmi malá zastavěná plocha, vhodný i na velmi úzké a malé parcely • kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, skvělý poměr obytné a užitkové plochy • bez vnitřních nosných stěn • opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s  krbem, jídelnou a kuchyní • vhodné umístění krbu umožňuje vytápění domu • terasu chrání vysunutá střecha která slouží částečně jako přístřešek i slunolam • podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo • dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton • minimální vzdálenosti rozvodů TUV • technicky velmi jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace • nadstandardní tepelně-technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s otevřeným přistavěným přístřeškem, vyznačeným čárkovaně

Bungalov 1071

BUNGALOV 1071 • bezbariérový přízemní rodinný dům pro 4- až 5-člennou rodinu • velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy • kompaktní dispozice, velký obývací pokoj s krbem uprostřed domu, prostorná jídelna a  kuchyně, komfortní a dobře zaříditelné pokoje • díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná variabilita prostoru bez omezení a bez nutnosti změny statiky • umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností • prostorná terasa přímo navazuje na hlavní obytný velkoprostor • komfortně vybavená koupelna v noční části domu a samostatné wc pro hosty u vstupu • neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí hodně skladovacího prostoru • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm • podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo • kombinace stavebních konstrukcí s  nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt možno objednat i s doplněnými vnitřními nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem

Bungalov 1072

BUNGALOV 1072 • bezbariérový nízkoenergetický rodinný dům určený pro 4- až 5-člennou rodinu • kompaktní tvar a jednoduché technické řešení je zárukou rychlé a finančně nenáročné výstavby • dům možno umístnit i na užší stavební pozemky, resp. blízko k hranici pozemku • kompaktní dispozice, málo chodeb, vynikající poměr mezi užitkovou a obytnou plochou • hlavní obytný velkoprostor je funkčně dělený, ale opticky propojený • kuchyně vybavená odvětranou spíží, z  jídelny je přímý vstup na terasu • umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností • výborně zaříditelné pokoje díky vestavěným skříním, které poskytují dostatek úložného prostoru pro celou rodinu • prostorná a komfortně vybavená koupelna + samostatné wc • světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice • neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt možno objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1073

BUNGALOV 1073 • bezbariérový nízkoenergetický rodinný dům určený pro 4- až 5-člennou rodinu • velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy • kompaktní dispozice, oddělená část rodičovské ložnice s vlastní koupelnou • velký obývací pokoj přímo navazuje na nádhernou terasu, krb uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností • velká terasa umožňuje stolování v  exteriéru • díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná volná variabilita prostoru bez omezení a bez nutnosti změny statiky • světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice • neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm •  kombinace stavebních konstrukcí s  nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1075

BUNGALOV 1075 • bezbariérový přízemní rodinný dům určený pro 4-člennou rodinu • kompaktní tvar a jednoduché technické řešení je zárukou rychlé a finančně nenáročné výstavby • dům možno umístit i na užší stavební pozemky, resp. blízko k hranici pozemku • kompaktní dispozice, oddělená část rodičovské ložnice s  vlastní koupelnou • obývací pokoj se zvýšeným stropem až po rovinu střechy, nad jídelní částí dvojice střešních oken vytváří reprezentativní obytný prostor • umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností • nádherná velká krytá terasa umožňuje stolování i při méně příznivém počasí • dobře vybavenou kuchyni doplňuje odvětraná spíž • prostorná a komfortně vybavená koupelna • výborně zaříditelné pokoje díky vestavěným skříním, které poskytují dostatek úložného prostoru • neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor • projekt přináší evropský standard v  katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm •  kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt možno objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1076

BUNGALOV 1076 • přízemní dům do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu • malá kompaktní zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely • vestavěná garáž • rozdělená denní a  noční část • kompaktní dispozice • opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s  krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm  • polovina domu má keramický strop, a polovina je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton, což při stavební úpravě umožňuje tyto varianty kombinovat • minimum nosných stěn • malé vzdálenosti rozvodů TUV • namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes zádveří, nebo halu •  projekt je možné objednat i s možností další přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

Bungalov 1077

BUNGALOV 1077 • 4-pokojový přízemní rodinný dům moderního vzhledu, určený pro 4-člennou domácnost • účelně navržená dispozice s komfortními pokoji • jednoduchý tvar zastřešení minimalizuje nevyužitelný prostor pod střechou • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • v  části podstřešního prostoru je odkládací prostor přístupný z chodby skládacím schodištěm • těžiště domu tvoří prostor obývacího pokoje s krbem, spojený s  jídelnou a kuchyní •  prostor obývacího pokoje a kuchyně dosahuje výšku až po krov, což přispívá k optickému zvětšení prostoru • noční část je důsledně oddělená od denní části • výborný poměr obytné a užitkové plochy • velké zasklené plochy v  obývacím pokoji chráněné krytou terasou • projekt je možné objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1080

BUNGALOV 1080 • 4-pokojový přízemní rodinný dům s prakticky řešenou dispozicí, určený pro 4-člennou domácnost • kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou • jednoduchý tvar zastřešení • vhodný i na nepříznivě orientované pozemky se vstupem z osluněné strany • pevná stropní konstrukce nad celým půdorysem je zárukou celoročně příjemné teploty • zároveň rozšiřuje skladovací možnosti o  neobytné podkroví • obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní • všechny ložnice orientované do tiché zadní části • chodba oddělující denní a noční část využitá pro vestavěný šatník • malé plochy chodeb a výborný poměr obytné a užitkové plochy • kompaktní tvar spolu s materiály s nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi jsou předpokladem úspory vytápěcích nákladů  • projekt je možné objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1081

BUNGALOV 1081 • 4-pokojový přízemní rodinný dům s prakticky řešenou dispozicí, určený pro 4-člennou domácnost • kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou • jednoduchý tvar zastřešení a úsporné řešení bez stropní konstrukce jsou předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby • strop ve formě zavěšeného sádrokartonového podhledu • těžiště domu tvoří prostor obývacího pokoje s krbem, spojený s jídelnou a kuchyní • prostor obývacího pokoje a kuchyně dosahuje výšku až po krov, což přispívá k optickému zvětšení prostoru • důsledně oddělená noční část orientovaná do tiché zadní části • výborný poměr obytné a užitkové plochy • kompaktní tvar spolu s materiály s nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi jsou předpokladem úspory vytápěcích nákladů • projekt je možné objednat i s  přístřeškem pro automobil, vyznačeným čárkovaně

Bungalov 1082

BUNGALOV 1082 • jednoduchý přízemní dům do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu • malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely • kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy • opticky propojený prosvětlený obývací pokoj se zvýšeným stropem, s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • terasu chrání vysunutá střecha která slouží jako přístřešek i slunolam •  dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton • v části haly - půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm • malé vzdálenosti rozvodů TUV • technicky velmi jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu • nadstandardní tepelně-technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s otevřeným přistavěným přístřeškem, vyznačeným čárkovaně

Bungalov 1084

BUNGALOV 1084 • 4-pokojový přízemní rodinný dům s praktickou dispozicí, určený pro 4-člennou domácnost • nad větší částí půdorysu je pevný strop, který zvyšuje klimatický komfort v ložnicích a zároveň poskytuje dostatek skladovacího prostoru • hlavní obytný prostor orientovaný na velkou terasu • moderně řešený obytný velkoprostor bez stropní konstrukce je otevřený až po krov a efektně osvětlený střešními okny, je však možné ho uzavřít zavěšeným sádrokartonovým podhledem v úrovni stropů ostatních místností • komfortní noční část s velkou koupelnou dokonale oddělená od denní části • užitkovou hodnotu zvyšuje samostatná technická místnost, šatník a spíž •  kompaktní půdorys spolu s jednoduchým tvarem zastřešení jsou předpokladem nenáročné výstavby a úspory vytápěcích nákladů • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Bungalov 1085

BUNGALOV 1085 • přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu • vhodný na středně velké pozemky • rozdělená denní a noční část • kompaktní dispozice, dobrý poměr obytné a užitkové plochy • opticky propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou • kuchyni je možné stavebně oddělit od obytného prostoru • sklad potravin • krb umožňuje vytápění domu • dostatek odkládacího prostoru • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm • terasu chrání vysunutá střecha která slouží jako přístřešek i slunolam • chodba a koupelna prosvětlená světlovodem • namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes zádveří • technicky jednoduchá, rychlá realizace • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

Bungalov 1086

BUNGALOV 1086 • přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu • vhodný na středně velké pozemky • rozdělená denní a noční část • kompaktní dispozice, dobrý poměr obytné a užitkové plochy • opticky propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou • kuchyni je možné stavebně oddělit od obytného prostoru • sklad potravin • krb umožňuje vytápění domu • dostatek odkládacího prostoru • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm • terasu chrání vysunutá střecha která částečně slouží jako přístřešek i slunolam • podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo • chodba a  koupelna je prosvětlená světlovodem • výhodou je propojení garáže s kuchyní přes uzavřený skladovací filtr – výhoda při nákupech • namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes zádveří, nebo halu • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

Bungalov 1087

BUNGALOV 1087 • menší 3-pokojový přízemní rodinný dům s praktickou dispozicí, určený pro 3-člennou domácnost • vhodný na malé a úzké parcely • kompaktní dům s  jednoduchým tvarem zastřešení je předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby a nízkých vytápěcích nákladů • bez pevné stropní konstrukce, zavěšený sádrokartonový podhled • výborný poměr obytné a užitkové plochy díky účelné dispozici bez chodeb • ložnice orientované do tiché zadní části, v alternativě bez přístřešku je možné dům osadit i naopak, s obývacím pokojem orientovaným dozadu • krb v blízkosti dveří do pokojů umožňuje rychle prohřátí celého domu • kuchyně se spíží, částečně oddělená od prostorného obývacího pokoje •  proporčně vyvážený venkovní vzhled dovoluje umístnění i do původní vesnické zástavby • projekt je možné objednat i s přístřeškem pro automobil, vyznačeným čárkovaně

EKOLINE 433

EKOLINE 433 je nízkoenergetický poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | objekt menší velikostní kategorie | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén | návrh dispozice respektuje zásady využívání sluneční energie | denní část je v přízemí, které tvoří optický velkoprostor obývacího pokoje s krbem a kuchyně s jídelním koutem | podkroví je řešené jako noční část a jeho tři pokoje, které jsou s plnohodnotnou světlou výškou | za předpokladu dodržení doporučené orientace ke světovým stranám je možné získat poměrně výrazné úspory energie | zajímavostí je praktický přístřešek pro auto, jehož střešní konstrukce může nést solární kolektory

KLASIK 113

KLASIK 113 je dům určený na bydlení 4-členné rodiny | poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby | dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část rodinného domu | vhodný pro rovinatý, případně mírně svahovitý terén | svými vnějšími rozměry splňuje požadavek osazení i na menší stavební parcely | zajímavostí je obývací pokoj v  přízemí s okny v protilehlých stěnách | atraktivní tvarovým řešením čelní fasády a celkovým dispozičním řešením | při minimálních stavebních úpravách je možné realizovat dům s přistavěnou garáží | v případě zájmu o přistavěnou garáž (vyznačené čárkovaně ) je potřebné v objednávce uvést název domu “KLASIK 113 S  GARÁŽĺ”

KOMPAKT 40

KOMPAKT 40 je dům menší velikostní kategorie | poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení | zajímavostí tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely | plná pravá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže ke hranici parcely | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umožňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady | i přes malé rozměry dům poskytuje pohodlné bydlení 4-členné rodině | po malých technických úpravách je možné zrealizovat objekt jako dvojdům použitím normálního a zrcadlového řešení |  projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně ( v  tomto případě vyznačte v objednávce název domu „KOMPAKT 40 S GARÁŽÍ“)

KOMPAKT 48

KOMPAKT 48 je zařazený do kategorie menších rodinných domů | moderní poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím, vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby |  vyžaduje středně velký stavební pozemek | díky plné levé boční stěně může být bez problémů situovaný i k hranici pozemku | svým dispozičním řešením plně uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny | zajímavé a netradiční je řešení prosvětlení obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou okny v protilehlých stěnách |  dispozičním řešením je jasně rozdělená denní a noční část domu | pokoj v přízemí je možné využívat jako pracovnu, pokoj pro hosty, případně jako pokoj pro člena rodiny se sníženou mobilitou | pokoj v přízemí může být přístupný i samostatným vstupem | každá místnost v poschodí má přístup na balkon

KOMPAKT 602

KOMPAKT 602 dům menší kategorie určený pro bydlení 5-6 členné rodiny |  poschoďový dům s podkrovím vhodný do dvoupodlažní zástavby | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na velmi malé a úzké parcely | dům možno osadit co nejblíže ke hranici parcely | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | pokoj v přízemí může sloužit pro osobu se sníženou schopností pohybu |  řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky velmi jednoduchou a  rychlou, případně svépomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s  nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „KOMPAKT 602 S GARÁŽÍ“)

Kompakt 1001

KOMPAKT 1001 • podkrovní rodinný dům určený pro 4- až 6-člennou rodinu • tradiční konstrukce a jednoduchý nosný systém umožňuje rychlou výstavbu • důsledně dělená denní a noční část • dům možno umístit i na užší stavební pozemky, resp. blízko ke hranici pozemku, přičemž součástí domu je už i  vestavěná garáž • pokoj v přízemí může sloužit méně mobilním členům rodiny, ale i jako pokoj pro hosty nebo pracovna • v zadní části domu dominuje obytný velkoprostor s krbem • umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností • velká a komfortně vybavená kuchyně funkčně navazuje na terasu a má k dispozici odvětranou spíž • v podkroví jsou 3 pokoje, přičemž rodičovská ložnice má velký šatník jako samostatnou místnost • nadprůměrná výška až 1,5m u bočních stěn v podkroví znamená vynikající zaříditelnost pokojů a  plnohodnotný komfort • koupelna je vybavená vanou i sprchou, je přístupná z  chodby, tak jako i samostatné wc • praktická samostatná technická místnost • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

OPTIMAL 540

OPTIMAL 540 | 5-pokojový poschoďový rodinný dům pro náročnější | plné boční stěny umožňují osadit tento dům blízko ke hranici pozemku | denní část je řešená jako reprezentační velkoprostor s přímým propojením na terasu, kterou možno řešit i jako zimní zahradu | kuchyni je možné oddělit příčkou | komfortní pokoj v přízemí s koupelnou je vhodný i jako pokoj pro hosty nebo pracovna | situování schodiště umožňuje nerušený provoz přízemí a podkroví | velmi dobrý poměr mezi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi a nízkoteplotního podlahového vytápění je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | dům je možné realizovat i bez přistavěné garáže

OPTIMAL 838

OPTIMAL 838 | 5-pokojový poschoďový rodinný dům určený pro 5-člennou domácnost | vhodný na rovinatý a mírně svahovitý pozemek | předností domu je komfortní poschodí s plnou výškou místností | čtvercový půdorys a kompaktní hmota společně se zateplovacím systémem a podlahovým vytápěním jsou předpokladem snižování spotřeby energií | z důvodu úspory materiálu je nad poschodím místo stropní konstrukce navržený rovný závěsný podhled | hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj se samostatnou prosklenou jídelnou | komfort poschodí zvyšuje prostorný samostatný šatník a místnost pro domácí práce | cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu | projekt možno objednat i s  přistavěnou dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu ""OPTIMAL 838 S DVOJGARÁŽÍ"")"

Optimal 1039

OPTIMAL 1039 • dům střední velikostní kategorie pro 5 člennou rodinu • poschoďový dům s plnohodnotným poschodím, vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén • malá zastavěná plocha, vhodný na malé i úzké parcely • poschodím rozdělená denní a noční část • přízemí je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • krb umožňuje vytápění celého objektu • prostorné pokoje • dostatek odkládacího prostoru • pohodlné schodiště • pokoje v poschodí s plnou výškou stropu • v přízemí pracovna – pokoj pro hosty • minimální vzdálenosti rozvodů TUV • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

Praktik 1014

PRAKTIK 1014 • 6-pokojový poschoďový dům vhodný až pro 6-7-člennou domácnost • komfortně a úsporně navržená dispozice na malé zastavěné ploše • plnohodnotný 3-pokojový byt v přízemí, podkroví je možné obydlet později • výborný poměr obytné a užitkové plochy díky minimálním chodbám a dobrému využití prostoru • těžiště domu tvoří obývací pokoj prosvětlený z dvou stran, s prostorem otevřeným až do krovu • atraktivitu tohoto prostoru zvyšují i střešní okna a krb • samostatná kuchyně se skladem potravin je spojená s jídelnou přes barový pult • prostor pod schodištěm je využitý jako šatník • vzdušná chodba v podkroví, osvětlená světlovodem, zpřístupňuje tři velké pokoje, koupelnu a technickou místnost • podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

VILA 753

VILA 753 | 4-pokojový moderní rodinný dům určený pro 4-člennou rodinu | přízemní rodinný dům bez podsklepení | dům je vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | prostorný obývací pokoj s krbem, barovým pultem a jídelním koutem přímo napojený na kuchyni |  přímá návaznost obývací místnosti na terasu | kontaktní zateplovací systém |  jednoduché bezbariérové řešení dispozice | vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou užitkovou plochou | objekt možno realizovat i bez přistavěného přístřešku pro automobily resp. přístřešek realizovat jako uzavřenou garáž

VILA 853

VILA 853 | moderní 4-pokojový přízemní rodinný dům s plochou střechou určený pro 4-člennou domácnost | díky malé šířce vhodný i na užší pozemky | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | hlavní obytný prostor je situovaný do tiché zadní části | prostornost obývacího pokoje podporuje i zasklená stěna a vyšší světlá výška tohoto prostoru | samostatná jídelna volně přechází do zastřešené terasy | dětské pokoje společně s koupelnou tvoří samostatnou část dispozice | komfort rodičovské ložnice zvyšuje samostatná koupelna | samostatná technická místnost splňuje i skladovací účel | v případě alternativy s přistavěnou dvojgaráží získá dům další dva sklady | projekt možno objednat i s přistavěnou dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu ""VILA 853 S DVOJGARÁŽÍ"")

VILA 750

VILA 750 | 5-pokojový moderní rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 6-člennou rodinu | dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení | malá zastavěná plocha | možnost osazení objektu na menší stavební parcely | dům je vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén | levá fasáda objektu umožňuje osazení domu co nejblíže k hranici pozemku | dispozičně vhodně rozdělená denní a  noční část domu | prostorný obývací pokoj s krbem přímo napojený na jídelnu a  kuchyni | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „VILA 750 S GARÁŽÍ“)

VILA 952

VILA 952 • dům střední velikostní kategorie pro 5 člennou rodinu • poschoďový dům s poschodím vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén • malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely • poschodím rozdělená denní a noční část • přízemí je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní • kuchyni je možné řešit i  oddělenou • sklad potravin • komfortní garáž • prostorné pokoje se zázemím • dostatek odkládacího prostoru • kompaktní dispozice a malé komunikační prostory • pohodlné schodiště • pokoje v poschodí s plnou výškou stropu • v přízemí pracovna – pokoj pro hosty • terasu chrání balkon, který slouží jako přestřešení i slunolam • krb umožňuje vytápění celého objektu • minimální vzdálenosti rozvodů TUV • podlahové vytápění • řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky jednoduchou a rychlou výstavbu • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

VILA 1050

VILA 1050 • moderní poschoďový dům s plochou střechou určený pro pohodlné bydlení 4-5-členné domácnosti • kompaktní tvar v kombinaci s materiály s  nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi jsou předpokladem úspory vytápěcích nákladů • přízemí ve formě volné dispozice sestává s obývacího pokoje so stolováním, částečně oddělené kuchyně a pokoje s příslušenstvím • obývací pokoj prostřednictvím jídelního koutu plynule navazuje na terasu obrácenou do tiché zadní části • kuchyni je možné stavebně oddělit příčkou • poloha schodiště zabezpečuje dokonalé akustické oddělení denní a noční části • pohodlné schodiště, prostory využité pro vestavěný nábytek, technická místnost, sklad pod schodištěm • nadčasový design vhodný i do městského prostředí • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

VILA 1051

VILA 1051 • moderní přízemní 4-pokojový dům s plochou střechou určený pro 4-člennou domácnost • kompaktní dispozice s minimální plochou chodeb dává dobrý poměr obytné a užitkové plochy • boční stěny bez oken umožňují osazení domu i na užší parcely • vzdušný hlavní obytný prostor podpořený zvýšeným stropem a přímou vazbou na částečně krytou terasu • noční část důsledně oddělená od denní • užitkovou hodnotu zvyšuje vícefunkční technická místnost u vstupu • dostatek vestavěných šatníků v chodbě a v každém pokoji • v alternativě s garáží získá dům další skladovací prostor spojený s garáží a přístupný z exteriéru •  projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

VILA 1052

VILA 1052 • bezbariérový nízkoenergetický dům určený pro 4-člennou rodinu • moderní minimalistická architektura pro náročné klienty • velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru a konstrukčnímu systému • díky minimálnímu počtu vnitřních nosných stěn je možná dobrá variabilita prostoru bez nutnosti změny statiky • logicky a čistě navržená kompaktní dispozice s minimalizováním chodeb • praktický vestavěný šatník a WC pro hosty wc u vstupní haly • prostorný obývací pokoj s nádhernou zasklenou stěnou na celou šířku místnosti • umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje vytápění i přilehlých místností • prostorná kuchyně disponuje komfortním vybavením a odvětranou spíží • v noční části domu jsou 3 dobře zaříditelné pokoje a luxusně vybavená koupelna • praktická samostatná technická místnost přístupná z chodby • střešní světlík zabezpečuje příjemné denní světlo i v chodbě uprostřed dispozice • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm • solární kolektory na ohřev užitkové vody, podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění • projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

VILA 1053

VILA 1053 • pilotní projekt mezi katalogovými domy, exluzivní moderní nízkoenergetický rodinný dům pro nejnáročnější, určený pro 4- až 5-člennou rodinu • bezbariérové řešení • díky minimálnímu počtu vnitřních nosných stěn je možná dobrá variabilita prostoru bez nutnosti změny statiky • důsledně oddělená denní a noční část • ve vstupní hale praktický vestavěný šatník • velká dvojgaráž s prostorem na uskladnění kol a zahradní techniky • reprezentativní obytný velkoprostor s krbem a nádherným prosklením do zahrady • trendová kuchyně s barovým pultem opticky a funkčně navazuje na jídelnu a obývací pokoj • exkluzivní velká terasa představuje ideální prostor pro rodinu i pro uspořádání párty, ideálním doplňkem je vnější jacuzzi využitelné i v zimě • v noční části jsou 3 dobře zaříditelné pokoje a dvě špičkově vybavené koupelny • z ložnice rodičů je přístupný luxusní šatník, který svojí kapacitou uspokojí i ty nejnáročnější • střešní světlíky zabezpečují příjemné denní světlo i v chodbě uprostřed dispozice • projekt přináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitřních dveří 210cm • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel, regulované větrání s rekuperací tepla • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

Rodinný dům KOMPAKT 1100

Rodinný dům KOMPAKT 1100kompaktní dvougenerační dům určený pro jednu nebo dvě rodiny • díky schodišti umístěnému v zádveří mohou dům obývat dvě nezávislé domácnosti nebo může sloužit pro jednu rodinu jako rodinný dům s noční částí v podkroví • plnohodnotný 2-pokojový byt v podkroví také díky vysoko posazenému krovu se světlou výškou 2m v nejnižším bodě u bočních stěn • ve variantě s plynovým vytápěním má každé podlaží vlastní kotel • přestavba z dvougeneračního domu na dům pro 1 rodinu nebo naopak je díky jednoduchému konceptu možná i později v rámci rekonstrukce • vysoký podíl obytné plochy díky kompaktní dispozici bez chodeb • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat také s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně.

Rodinný dům KOMPAKT 1101

Rodinný dům KOMPAKT 1101praktický a pohodlný dům moderního vzhledu, který ocení zejména mladé rodiny • vhodný je i na malé a úzké pozemky • obývací pokoj spojený s jídelnou, částečně oddělená kuchyň má nezávislý vstup • výška 1,5m u bočních stěn v podkroví je předpokladem výborné vybavitelnosti • nadstandardní velké pokoje v podkroví, další menší pokoj v přízemí s příslušenstvím vhodná i jako pokoj pro hosta nebo pracovna • výborný poměr obytné a užitkové plochy díky kompaktní dispozici bez chodeb • samostatná technická místnost, spíž, sklad pod schodištěm a další skladovací prostor v podstřešní části, přístupný skládacím schodištěm • prostor pro vestavěné skříně v každém pokoje • jednoduchá a rychlá výstavba, podkroví bez nosných stěn • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat také s přistavěnou garáží.

Rodinný dům Aktiv

Rodinný dům AKTIV "DŮM TŘETÍHO TISÍCILETÍ". 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. Května 2010 o energetické náročnosti budov hovoří také o tom, že je třeba přijmout opatření s cílem snížení energetické náročnosti a emisí oxidu uhličitého. Za tímto účelem by členské státy měly vypracovat vnitřní plány na zvýšení počtu budov s téměř "nulovou spotřebou energie" do roku 2020. Všichni jste již slyšeli o domech nízkoenergetických, dokonce i o pasivních, ale že by bylo možné již dnes z dnešních reálně dostupných technologií postavit dům aktivní? Ano, je to možné a důkazem toho je zcela reálný projekt takového domu, na který si u nás za zcela standardních podmínek můžete zakoupit projektovou dokumentaci a do roku v něm můžete bydlet. Je to až neskutečné, ale náš představený dům AKTIV je aktivní ve spotřebě energie, to znamená, že v průběhu kalendářního roku více energie udělá než spotřebuje! Aktivně se chová k provozu domu díky inteligentnímu systému řízení, který kontroluje a plně automaticky řídí topení, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, spouštění a zvedání žaluzií podle potřeby denního osvětlení a insolace. V exteriéru Vám osvítí zahradu, otevře vstupní garážová vrata a v rámci automatického závlahového systému udržuje zahradu vždy zelenou. V neposlední řadě umožňuje aktivní způsob života tím, že Vám šetří čas a zcela automaticky řídí provoz celého domu za Vás. Pokud chcete zasáhnout nebo přestavět některé údaje v řízení, můžete to udělat buď na místě na centrálním ovládacím panelu nebo pokud jste na služební cestě nebo na dovolené, můžete tak učinit přes internet z jakéhokoli počítače nebo dokonce i přes Váš I-Phone. Dodavatelem tohoto komplexního inteligentního systému KNX / EIB je společnost ABB, která kromě komfortu pro uživatele poskytuje i nadstandardní možnosti řízení, snímání a vizualizací domovních technologií se zaměřením na energetickou efektivní dobu. K realizaci takového aktivního domu je třeba využít souhry architektonického návrhu, optimálně využívajícího podmínek daného prostředí a moderních technologií přenesených do kvalitních výrobků. Právě ty svým zákazníkům nabízí společnost VELUX. Jak to udělat, abychom se doma cítili dobře, mohli jsme si dopřát krásný výhled a přitom spotřebovali na vytápění jen minimum energie? Nechme přírodu, ať to udělá za nás. Pusťme slunce do našich domů a využijme teplo i světlo slunečních paprsků. Právě toto dokáží aktivní domy. Budovy nové generace, které šetří energii a životní prostředí a přitom poskytují příjemné a zdravé vnitřní klima. Díky těmto výrobkům může mít i Váš dům velké prosklené plochy, které výborně tepelně izolují a ještě k tomu využívají pasivní solární zisky k zahřátí interiéru. Zde naopak sledujte součinitel prostupu tepelného slunečního záření g, který udává množství sluneční energie procházející přes zasklenou plochu. Čím je hodnota vyšší, tím více tepla projde přes okenní tabuli. K ochraně soukromí poslouží vnitřní rolety a žaluzie, úniku tepla zabrání venkovní rolety z nabídky VELUX, regulaci větrání a stínění i v nepřítomnosti obyvatel umožní systém domácí automatizace. Vytápění rodinného domu AKTIV je nízkoteplotním podlahovým vytápěním se sníženou akumulační vrstvou. Toto umožňuje rychlejší reakce systému na požadavky regulace. Větrání je zajištěno mechanickým větráním s rekuperací tepla. V obdobích bez rozdílu interiérových a exteriérových teplot a v nastaveném časovém režimu automaticky otevíranými střešními okny s aktivními stínícími prvky umístěnými i na otvorech na obvodové stěně. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé pitné vody bude centrální větrací jednotka (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch - voda) s podporou solárního ohřevu teplé pitné vody a předehřevu přiváděného čerstvého vzduchu. Centrální větrací jednotka je od firmy Stiebel-Eltron, typ: LWZ 403 SOL. Doplňkovým zdrojem tepla bude v extrémních zimních teplotách krbová vložka s bezroštovým ekologickým spalováním a účinností až 83%. Výrobu elektřiny zajišťuje 36 vysokovýkonných fotovoltaických článků s celkovým instalovaným výkonem 7,2 kW s vysokou účinností, které nám zaručují vysoké roční energetické výnosy a zásobují elektřinou celý dům. Přebytečnou vyrobenou energii dodávají do rozvodné sítě. Aktivní dům je napojen i na klasickou elektrickou přípojku, která ho napájí elektřinou v době, kdy fotovoltaika neprodukuje dostatečné množství elektřiny.

Rodinný dům PRAKTIK 1114

Rodinný dům PRAKTIK 1114 dům střední velikostní kategorie pro 4-6 člennou rodinu • poschoďový dům s podkrovím • malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely • rozdělená denní a noční část • přízemí je tvořené prosvětleným velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou • kuchyni je možné řešit i stavebně oddělenou • sklad potravin • prostorné pokoje • pohodlné schodiště • umístění krbu umožňuje vytápění domu • malé vzdálenosti rozvodů TUV • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • oddělené technické zázemí • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby • výška horní hrany oken přízemí lemuje strop •  nadstandardní tepelně-technické vlastnosti s minimalizováním spotřeby energie na vytápění • projekt je možné objednat i s možností komfortní přistavěné garáže.

Rodinný dům PRAKTIK 1115

Rodinný dům PRAKTIK 1115 • 5-pokojový nízkoenergetický rodinný dům s tepelným čerpadlem, určený pro 5-6 člennou domácnost • poschoďový dům, vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby, na rovinatý, případně mírně svažitý terén • plná výška stropu na patře • jednoduchý tvar bez podsklepení, s vestavěnou garáží • malá kompaktní zastavěná plocha • boční strana domu bez oken umožňuje umístění domu na užší stavební pozemky blízko k hranici pozemku • schodiště odděluje denní a noční část domu • v zadní části přízemí dominuje obývací pokoj s prosvětlenou jídelnou a opticky oddělenou kuchyní • samostatný sklad potravin v podschodišťovém prostoru • užitnou hodnotu domu zvyšuje velký šatník u vchodu, pokoj-pracovna v přední části přízemí • na patře domu se nacházejí tři prostorné pokoje se samostatnými šatníky a dvěma komfortními koupelnami • světlovod v chodbě na patře zajišťuje dostatek denního osvětlení • podlahové vytápění , tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel •

Rodinný dům VILA 1153

Rodinný dům VILA 1153moderní přízemní dům vhodný pro všechny generace • díky boční stěně bez oken do obytných místností je vhodný i na užší pozemky • noční část s komfortní koupelnou tvoří samostatný celek • ve zvýšeném prostoru nad chodbou je odkládací prostor přístupný skládacím schodištěm • samostatná technická místnost přístupná ze zádveří • volná dispozice hlavní obytné části s dobře přístupnou kuchyní v blízkosti vstupu • reprezentativní prostor s velkou zasklenou stěnou a zvýšeným šikmým podhledem • netradiční řešení s barovým pultem a rohovým krbem u vstupu do hlavního obytného prostoru • díky orientaci obývacího pokoje na boční stranu je dům vhodný i na nepříznivě orientované pozemky se vstupem z osluněné strany • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat také s přistavěnou garáží.

Rodinný dům Vila 1151

Rodinný dům VILA 1151moderní vila s nadčasovým designem, vhodná i do městského prostředí má potenciál oslovit všechny generace • kompaktní dispozice s malým podílem chodeb je předpokladem cenové dostupnosti • těžištěm domu je prostorný obývací pokoj, volně propojení s jídelnou a velkou kuchyní • pohodlné schodiště a vstupní hala • dobře vybavitelné pokoje v poschodí i díky vestavěnému šatníku • praktický pokoj v přízemí s velkou šatnou • ekonomické řešení pro rychlou a jednoduchou výstavbu, využívající nejdostupnější současné technologie • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat také s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží.

Rodinný dům Vila 1152

Rodinný dům VILA 1152 komfortní dům pro náročnější, střední velikostní kategorie pro 4-7 člennou rodinu • poschoďový dům • vhodný na středně velké parcely • rozdělená denní a noční část • kompaktní dispozice a malé komunikační prosvětlené prostory • velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a opticky dělenou kuchyní • sklad potravin • terasu chrání balkon, který slouží jako zastřešení i slunolam • prostorné pokoje s plnou výškou poschodí • pohodlné schodiště • dostatek skladovacích a úložných ploch • v přízemí možnost pracovny • vestavěná dvojgaráž se skladem • umístění krbu umožňuje vytápění domu • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • nadstandardní tepelně-technické vlastnosti s minimalizováním spotřeby energie na vytápění.

Rodinný dům Bungalov 1171

Rodinný dům BUNGALOV 1171 3-pokojový přízemní nízkoenergetický rodinný dům s tepelným čerpadlem, určený pro 3-4 člennou domácnost • do nízké zástavby, na rovinatý, případně mírně svažitý terén • kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou • vhodný na úzké a středně velké pozemky • kompaktní dispozice a úsporné komunikační prostory • vynikající poměr obytné a užitkové plochy • rychlá a finančně nenáročná výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy, minimu nosných stěn a úspornému řešení stropní konstrukce zavěšeným sádrokartonovým podhledem • hlavní obytný velkoprostor sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní otevřený až po krov , efektně prosvětlený střešními okny • noční část orientovaná na opačnou stranu domu • skladovací prostory na úložném roštu v části půdy, přístupné skládacím schodištěm • malé vzdálenosti rozvodů TUV • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel •

Rodinný dům Bungalov 1172

Rodinný dům BUNGALOV 1172 • 4-pokojový nízkoenergetický rodinný dům střední velikostní kategorie, určený pro 4 člennou domácnost • přízemní dům do nízké zástavby • jednoduchý tvar s neobytným podkrovím bez podsklepení • vhodný na rovinatý, případně mírně svažitý terén • lze umístit na užší stavební pozemky • kompaktní dispozice a úsporné komunikační prostory • hlavní obytný velkoprostor je funkčně dělený a optický propojený s jídelnou a kuchyní se samostatným skladem potravin • výhodné propojení pokojů s venkovní terasou • úsporné řešení stropní konstrukce v pokojích sádrokartonovým obkladem po krov a zavěšeným podhledem ve střední části domu • prosvětlení velkoprostoru střešními okny a zajištění denního světla světlovodem v koupelně • skladovací prostory v půdní části domu na úložném roštu, přístupné skládacími schody • samostatné WC • malé vzdálenosti rozvodů TUV • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel •

Rodinný dům Bungalov 1173

Rodinný dům BUNGALOV 1173 • 4-pokojový rodinný dům střední velikostní kategorie, určený pro 4 člennou domácnost • nízkoenergetický přízemní dům s tepelným čerpadlem • do nízké zástavby • jednoduchý tvar s neobytným podkrovím bez podsklepení • vhodný na rovinatý, případně mírně svažitý terén • malá kompaktní zastavěná plocha, lze umístit na menší stavební parcely • obývací pokoj s prosvětlenou jídelnou a opticky oddělenou kuchyní, řešená jako výhodně ze tří stran osvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem až po krov • samostatný sklad potravin a samostatné WC • polovina domu zastropená pevným stropem, využitelným pro skladování • chodba v noční části domu zpřístupňuje ložnice, koupelnu a samostatný šatník • světlovody zajišťují dostatek denního osvětlení i uprostřed dispozice • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel •

Rodinný dům Bungalov 1174

Rodinný dům BUNGALOV 1174přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu • kompaktní minimalizovaná zastavěná plocha • vestavěná garáž se skladovací galerií • rozdělená denní a noční část • opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • v komfortní prosvětlené obývací místnosti tvoří mírně zvýšený strop zavěšený sádrokarton s možností jeho dekorativního ztvárnění a umístění bodových svítidel • závětří i terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam • exteriérové žaluzie • prostranné pokoje • hala prosvětlená světlovodem • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • půda prosvětlená střešním oknem • stavebně oddělitelné technické zázemí • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • na místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes halu •

Rodinný dům Bungalov 1175

Rodinný dům BUNGALOV 1175 přízemní dům střední velikosti pro 4-5 člennou rodinu • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní • sklad potravin • exteriérové žaluzie • prostorné pokoje • umístění krbu umožňuje vytápění domu • v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton, v obývací místnosti, kuchyni a jídelně zvýšený efektní podhled lemuje krov • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dům bez pevné stropní konstrukce, ta je jen v části půdy na skladování nad halou a s minimem vnitřních nosných stěn, sloupů, což umožňuje variabilnost dispozice příček • pokoj u vchodu se dá zvětšit i o část zádveří a pracovnu přidružit zádveří např. jako šatník • přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel •  projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže.

Rodinný dům Bungalov 1176

Rodinný dům BUNGALOV 1176 4-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 4-člennou domácnost • přehledná dispozice s oddělenou denní a noční částí • prostorný a světlý obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, nadstandardní prosvětlení střešními okny, zvýšený podhled kopírující krov • v ostatních místnostech je z důvodu úspory topných nákladů rovný sádrokartonový podhled • ze dvou stran chráněná terasa v přímé vazbě na obývací pokoj • samostatná technická místnost • dostatek úložných prostor ve formě vestavěných skříní • praktické, dobře vybavitelné pokoje • bez stropní konstrukce • krb uprostřed dispozice lze po úpravě využít i na vytápění • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží.

Rodinný dům Bungalov 1177

Rodinný dům BUNGALOV 1177 menší 3-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 3-4-člennou domácnost • ideální dům pro mladou rodinu i pro starší pár • minimum nosných prvků a řešení bez stropu zaručuje maximální úsporu stavebních nákladů • malá výška domu šetří topné náklady • všechny instalace soustředěny na jedno místo • výborný poměr obytné a užitkové plochy díky kompaktní dispozici bez nadbytku chodeb • vhodný i na velmi malé pozemky • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží.

Rodinný dům Bungalov 1178

Rodinný dům BUNGALOV 1178 praktický 4-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 4-člennou domácnost • nadstandardní množství odkládacích prostorů • díky boční straně bez oken do obytných prostor vhodný i na úzké pozemky • dům je možné orientovat i obývacím pokojem do ulice  • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou lze zcela stavebně oddělit • prostorné pokoje, samostatná šatna, sklad potravin • terasa v zadní části je spojena s obývacím pokojem a ložnicí prostřednictvím velkých zasklených stěn, které však lze nahradit oknem • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s přístřeškem pro auto.

Rodinný dům Bungalov 1179

Rodinný dům BUNGALOV 1179 komfortní 4-pokojový přízemní rodinný dům i pro náročné • kompaktní dispozice s dvojgaráží šetří místo na pozemku • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem, stropní konstrukce je pouze nad střední částí, kde vytváří skladovací prostor • další možnosti skladování na galerii nad garáží • prostorný, dobře vybavitelný obývací pokoj s krbem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou lze zcela stavebně oddělit • zvýšený prostor nad obývacím pokojem • tři nadstandardně velké pokoje s komfortně vybavenou koupelnou, důsledně oddělené od denní části • technická místnost využitelná i jako sklad nebo šatna • kompaktní řešení přispívá k úspoře topných nákladů • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel.

Rodinný dům Bungalov 1180

Rodinný dům BUNGALOV 1180 • moderní 4-pokojový přízemní rodinný dům, vhodný zejména pro mladé rodiny • kompaktní řešení šetrné k vytápěcím nákladům i k místu na pozemku • bezkonkurenční výhodou je velká podkrovní místnost přístupná schodištěm • slouží jako příležitostný pokoj, pracovna nebo hobby-místnost • moderní obývací pokoj s krbem, jídelnou a částečně oddělenou kuchyní • rohová zasklená stěna rozšiřuje možnosti orientace domu na světové strany • prostorné zádveří a hala, prádelna, množství vestavěného nábytku v pokojích • důsledně oddělená denní a noční část • s výjimkou střední části je celý dům navržený bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat také s přistavěnou garáží.

Rodinný dům Bungalov 1181

Rodinný dům BUNGALOV 1181přízemní dům menší velikosti určený pro 3 člennou rodinu • výborný pro situování i na malé a úzké pozemky • vhodný i jako zahradní dům či chata • kompaktní minimalizovaná zastavěná plocha • výborný poměr obytné a užitkové plochy • minimum chodeb • propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • variabilnost dispozice bez nosných stěn což přidává i cenové úspoře bez vnitřních základů • jednoduchý tvar střechy • cenově výhodná konstrukce krovu, kterou tvoří zavěšený zateplený sádrokarton bez stropní desky • prostorné pokoje • velký pokoj je možné stavebně předělit a vytvořit tak samostatný šatník, sklad, nebo pracovní kout • samostatné WC je možné zvětšit i o šatník zádveří • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm ze zádveří • přístřešek pro auto je řešený formou zastřešené pergoly • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kote.

Rodinný dům Bungalov 1182

Rodinný dům BUNGALOV 1182 přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu • kompaktní minimalizovaná zastavěná plocha • rozdělená denní a noční část • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • dům bez pevné stropní konstrukce a bez vnitřních nosných stěn, krov je ukotvený na nosných sloupech, což umožňuje variabilnost dispozice příček • v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton, v obývací místnosti a jídelně zvýšený podhled lemuje krov • jednoduchý tvar střechy • cenově výhodná konstrukce krovu bez stropu • terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam • hala prosvětlená světlovodem • přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže.

Rodinný dům Bungalov 1183

Rodinný dům BUNGALOV 1183přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu • kompaktní minimalizovaná zastavěná plocha • rozdělená denní a noční část • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • dům bez pevné stropní konstrukce a bez vnitřních nosných stěn, krov je ukotvený na nosných sloupech, což umožňuje variabilnost dispozice příček • v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton, v obývací místnosti a jídelně zvýšený podhled lemuje krov • jednoduchý tvar střechy • cenově výhodná konstrukce krovu bez stropu • terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam • hala prosvětlená světlovodem • přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže.

Rodinný dům Bungalov 1184

Rodinný dům BUNGALOV 1184 přízemní dům pro 4 člennou rodinu • obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • umístění krbu umožňuje vytápění domu • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dělená denní a noční část • možnost zobytnění půdy při jejím zvýšení - výhoda při etapové výstavbě • samostatný šatník, v jeho prostoru je možné do budoucna realizovat schodiště a stavebně upravit-zobytnit půdu • komfortní přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie • podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. kondenzační plynový kotel • projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže.

Rodinný dům AKTIV 2020 BASE

AKTIV 2020 BASE • komfortně navržený dům s velkými pokoj • reprezentativní obytný velkoprostor s dominantním schodištěm a krbem, prosvětlený střešními okny a spojený s galerií v podkroví • velké zasklené plochy chráněné pergolou • oddělený pokoj pro hosty s  příslušenstvím • dostatek úložných prostor • přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu • parkovací přístřešek se skladem je možné řešit i jako uzavřenou garáž • technická místnost v přízemí a technická místnost v podkroví • při optimální orientaci obytných místností na jih je možné dosáhnout výrazné úspory energií • rozdíl mezi domy AKTIV 2020 a AKTIV 2020 BASE spočívá v použitých stavebních materiálech a technologiích, z dispozičního a vizuálního hlediska jsou stejné (AKTIV 2020 je navržený z nejmodernějších materiálů s maximálním důrazem na tepelněizolační parametry, AKTIV 2020 BASE je navržený z běžně dostupných materiálů)

Rodinný dům AKTIV 2021 BASE

AKTIV 2021 • ze stavebního hlediska je navržený ve standardu pasivního domu • za předpokladu využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie se dům stává energeticky „aktivním“ – to znamená, že v  průběhu roku více energie vyrobí než spotřebuje • nadstandardní stavební materiály a tepelné izolace • fotovoltaické články na výrobu elektrické energie s možností distribuce přebytku do veřejné sítě • plně automatický inteligentní systém řízení vnitřního klima • tepelné čerpadlo s rekuperací a chlazením • kompaktní tvar za účelem minimalizace tepelných ztrát • parkovací přístřešek s externím skladem • rozdíl mezi domy AKTIV 2021 a AKTIV 2021 BASE spočívá v použitých stavebních materiálech a technologiích, z dispozičního a vizuálního hlediska jsou stejné (AKTIV 2021 je navržený z nejmodernějších materiálů s maximálním důrazem na tepelněizolační parametry, AKTIV 2021 BASE je navržený z běžně dostupných materiálů)

Rodinný dům Bungalov 1250

BUNGALOV • 1250 komfortní dispozice s velkými pokoji a malým podílem chodeb • samostatná technická místnost • ložnice rodičů má vlastní koupelnu • podkrovní úložný prostor ve středu dispozice • s výjimkou střední časti je celý dům navržený bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • zvýšený prostor nad obývacím pokojem • velké zasklené plochy chráněné krytou terasou • projekt je možné objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v  objednávce „BUNGALOV 1250 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1270

BUNGALOV 1270 • komfortní řešení s oddělenou ložnicí s vlastním příslušenstvím • dětské pokoje tvoří samostatný trakt • dům je bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem, se zvýšeným prostorem nad obývacím pokojem • skladovací galerie nad garáží, technická místnost, vestavěný šatník v každém pokoji • krytá terasa • moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a  kuchyní • soukromí od ulice chrání dvojgaráž a prostory příslušenství, obytné místnosti jsou orientované do tichých částí pozemku

Rodinný dům Bungalov 1271

BUNGALOV 1271 • kompaktní dispozice s dobře využitou plochou • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • ložnice s  vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů • místnost u vchodu vhodná jako pracovna nebo pokoj pro hosty • množství vestavěného nábytku • prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou je možné úplně stavebně oddělit • krytá terasa • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1271 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1272

BUNGALOV 1272 • kompaktní dispozice s dvojgaráží a důsledně oddělenou denní a noční částí • samostatná kuchyně a technická místnost • prostorný obývací pokoj s krbem a jídelnou, spojený s krytou terasou • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu • velké množství odkládacích prostorů • oddělená ložnice s vlastní koupelnou a šatníkem • zvýšený podhled nad obývacím pokojem

Rodinný dům Bungalov 1273

BUNGALOV 1273 • Prosvětlená obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní • sklad potravin • prostorné zádveří i pokoje • oddělený pokoj pro hosty-pracovna se zázemím • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatné šatny, technická místnost i prádelna • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm z  haly • vestavěná dvojgaráž se skladovací galerií • exteriérové žaluzie • překrytí vstupu i části terasy • místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj se zázemím • mírně zvýšený žb strop s  možností zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

Rodinný dům Bungalov 1274

BUNGALOV 1274 • kompaktní řešení s dvojgaráží šetří místo na pozemku • oddělená denní a noční část • obývací pokoj spojený s kuchyní, kterou je možné stavebně oddělit • prostor pro velké množství vestavěných skříní • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem -  pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu • krb uprostřed dispozice je možné po úpravě využít i na vytápění • zvýšený podhled nad obývacím pokojem • technická místnost, dvě koupelny a samostatné wc • skladovací galerie nad garáží

Rodinný dům Bungalov 1275

BUNGALOV 1275 • plnohodnotný 5-pokojový dům s malou zastavěnou plochou • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu • prostorná samostatná kuchyně se skladem potravin částečně spojená s obývacím pokojem, je možné ji však úplně oddělit • technická místnost • množství prostoru pro vestavěné šatníky • místnost u vchodu vhodná jako pracovna nebo pokoj pro hosty s vlastním příslušenstvím • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1275 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1276

BUNGALOV 1276 • Maximálně využitý prostor domu • strop tvoří zavěšený sádrokarton, který v obývacím pokoji lemuje krov • žb strop je jen v  části podkrovního pokoje se zázemím • ateliér jako čtvrtá místnost • podkrovní pokoj je možné rozdělit na dva • obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • prostorné pokoje • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost • vestavěná komfortní dvojgaráž se skladovací galerií • exteriérové žaluzie • místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj se zázemím • mírně zvýšený žb strop s možností zavěšení podhledu a  umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

Rodinný dům Bungalov 1277

BUNGALOV 1277 • kompaktní a účelná dispozice s velkými pokoji • jednoduchý tvar zastřešení a úsporné řešení bez stropní konstrukce umožňuje finančně nenáročnou svépomocnou výstavbu • zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny • důsledně oddělená noční část s komfortní koupelnou • účelná dispozice s malou plochou chodeb zaručuje výborný poměr obytné a užitkové plochy • samostatná technická místnost a spíž • vhodný i na úzké parcely • nadčasový moderní vzhled

Rodinný dům Bungalov 1278

BUNGALOV 1278 • Komfortní dům s nádechem středomoří • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • prostorné pokoje • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm ze zádveří • hala prosvětlená světlovodem • vestavěná komfortní dvojgaráž se skladovací galerií • exteriérové žaluzie • kolonádové překrytí vstupu i terasy • místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, (dva) se zázemím • mírně zvýšený žb strop s možností zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

Rodinný dům Bungalov 1279

BUNGALOV 1279 • Možnost zobytnění půdy při jejím zvýšení, výhoda u  etapové výstavbě • obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní • sklad potravin • centrální umístění krbu • půda vhodná na skladování, přístupná skládacím schodištěm • samostatná šatna, v jejím prostoru je možné do budoucna realizovat schodiště a stavebně upravit - zobytnit půdu • přední pokoj je možné upravit na garáž • mírně zvýšený žb. strop s  možností zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • konstrukce krovu umožňuje dům postavit i  bez pevné stropní konstrukce, když jsou sloupy na zdech • jednoduchá realizace • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je třeba vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1279 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1280

BUNGALOV 1280 • komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely • bohaté příslušenství ve formě samostatného šatníku, technické místnosti, dvou koupelen a spíže, orientované k hranici pozemku • poloha vstupu umožňuje zvolit si orientaci ložnice nebo obývacího pokoje do ulice • moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a kuchyní • velká ložnice s vlastním příslušenstvím • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny • jednoduchý půdorys a tvar zastřešení vhodný i pro svépomocnou výstavbu

Rodinný dům Bungalov 1281

BUNGALOV 1281 • Jednoduchý malý dům se samostatně oddělenou jídelnou s  kuchyní a skladem potravin • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem • prostorné pokoje • ložnice se samostatným zázemím • zmenšením zadního pokoje je možné propojit chodbu až s terasou • v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • skladovací rošt nad halou přístupný skládacím schodištěm • překrytí vstupu • exteriérové žaluzie • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti • projekt je možné objednat i s  přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je třeba vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1281 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1282

BUNGALOV 1282 • Využitý obytný prostor podkroví domu s dvěmi místnostmi a  zázemím • ateliér jako pátá místnost • obývací pokoj s krbem, jídelnou a  kuchyní • sklad potravin pod pohodlným prosvětleným schodištěm • pokoj s  pracovním koutem • pokoj se šatnou • dostatek skladovacích a úložných ploch • vestavěná komfortní dvojgaráž se skladovací galerií • centrální umístění krbu • exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část terasy • místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, dva se zázemím • mírně zvýšený žb. strop s možností zavěšení podhledu a  umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

Rodinný dům Bungalov 1283

BUNGALOV 1283 • Využitý obytný prostor podkroví domu přístupný točitým schodištěm s pokojem, koupelnou a šatnami, alt. jako velkou místnost ateliér - hernu • o schod snížený vyšší obývací pokoj s krbem a jídelnou • velká kuchyň se skladem potravin • pokoje s dostatkem úložných ploch • samostatná technická místnost – prádelna sloužící i jako filtr vstupu do garáže • vestavěná garáž se skladovacím prostorem v podkroví, je možné z ní realizovat i pokoj • centrální umístění krbu • exteriérové žaluzie • překrytá část terasy • mírně zvýšený žb. strop s možností zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

Rodinný dům EKOLINE 1237

EKOLINE 1237 • komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními trendy energetické efektivnosti • při optimální orientaci obytných místností na jih je možné dosáhnout výrazné úspory energií • atraktivní obytný prostor s krytou terasou, krbem, samostatnou jídelnou a částečně oddělenou kuchyní • technická místnost, množství vestavěného nábytku, samostatné šatníky a wc • střešní terasa přístupná ze dvou pokojů • přístřešek pro auto je možné zrealizovat jako uzavřenou garáž • pohodlné poschodí s plnou výškou stropu • vzdušné, dobře prosvětlené pokoje jsou předpokladem zdravého bydlení • Přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu

Rodinný dům Praktik 1214

PRAKTIK 1214 • Malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely • obývací pokoj s krbem • oddělitelná jídelna s kuchyní a skladem potravin • pod pohodlným schodištěm se nachází sklad • výška bočních stěn v  podkroví téměř 2m • centrální umístění krbu • v podkroví samostatná technická místnost - prádelna zčásti je možné ji využít i jako sklad nebo saunu • množství skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt na skladování, přístupný skládacím schodištěm z chodby • podkroví je bez nosných stěn, možnost variability dispozice • exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část terasy • malé vzdálenosti rozvodů TUV • jednoduchá realizace • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je třeba vyznačit v objednávce „PRAKTIK 1214 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Praktik 1215

PRAKTIK 1215 • Malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely • maximálně využitý prostor • velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou • pod pohodlným schodištěm sklad potravin • výška bočních stěn v podkroví téměř 2m • centrální umístění krbu • samostatná prádelna vhodná i jako sklad nebo sauna • oddělené technické zázemí v podkroví • množství skladovacích a úložných ploch • v  části půdy je rošt na skladování, přístupný skládacím schodištěm z  chodby • exteriérové žaluzie • malé vzdálenosti rozvodů TUV • jednoduchá realizace • nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je třeba vyznačit v objednávce „PRAKTIK 1215 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Vila 1251

VILA 1251 • komfortní dispozice s velkými pokoji a malými plochami chodeb • samostatná technická místnost, spíž a množství prostoru pro vestavěný nábytek • moderní obytný prostor s velkou kuchyní, kterou je možné oddělit příčkou • rodičovská ložnice s vlastní koupelnou • Přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu • velké zasklené plochy chráněné krytou terasou • nadčasový moderní vzhled s jednoduchým konstrukčním řešením • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „VILA 1251 S GARÁŽÍ“)

Rodinný dům Bungalov 1371

BUNGALOV 1371 • středně velký dům • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin • prostorné pokoje • oddělený pokoj pro hosty • pracovna se zázemím • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatný venkovní sklad • v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • překrytí vstupu i části terasy • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1372

BUNGALOV 1372 • středně velký dům • komfortní zádveří • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin • ložnice se šatníkem a vlastní koupelnou • samostatná technická místnost - pracovna • chodba prosvětlená světlovody • dostatek skladovacích a úložných ploch • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • překrytí vstupu i části terasy • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1373

BUNGALOV 1373 • jednoduchý malý dům • minimální zastavěná plocha • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů, bez pevné stropní konstrukce • malé vzdálenosti rozvodů TUV • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

Rodinný dům Bungalov 1374

BUNGALOV 1374 • komfortní dům s garáží, vhodný i na užší parcely • důraz na optimální rozložení místností vzhledem na světové strany • samostatná technická místnost • atraktivní obytný velkoprostor se zvýšeným stropem nad obývacím pokojem • velká kuchyně orientovaná do ulice • dvě samostatné koupelny • dostatek úložných prostorů ve formě vestavěných skříní • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • chráněná terasa s přístupem z každého pokoje • velké zasklené plochy chráněné krytou terasou

Rodinný dům Bungalov 1375

BUNGALOV 1375 • moderní dům vhodný i na užší parcely • jednoduchá dispozice s minimálním podílem chodeb • dokonale oddělená noční část s velkou koupelnou • komfortní kuchyni částečně včleněnou do hlavního obytného prostoru je možné stavebně úplně oddělit • samostatná technická místnost u vchodu • jednoduchý tvar zastřešení • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • atraktivní vzhled s velkými zasklenými plochami a zvýšeným prostorem nad obývacím pokojem • dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici

Rodinný dům Bungalov 1376

Bungalov 1376 • kompaktní dům vhodný i na malé parcely • v přízemí je plnohodnotný třípokojový byt se samostatnou kuchyní a skladem potravin • úsporné schodiště v rámci obývacího pokoje umožňuje přístup do podkroví • v podkroví je možné řešit pracovnu nebo skladovací prostor či hobby místnost • centrálně umístěný krb • malý podíl chodeb • kompaktní tvar napomáhá snižování vytápěcích nákladů • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1377

BUNGALOV 1377 • komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely • všechny obytné místnosti jsou orientované do tiché zadní a boční strany • samostatná technická místnost a šatník • důsledné dělení na denní a noční část • komfortní rodičovská ložnice s vlastní koupelnou • vnitřní chodby prosvětlené světlovody • každý pokoj má vstup na terasu • obytný velkoprostor s jídelnou a kuchyní, prosvětlený střešními okny přes zvýšený strop • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1378

BUNGALOV 1378 • jednoduchý malý dům • minimální zastavěná plocha • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní • dostatek skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží

Rodinný dům Bungalov 1379

BUNGALOV 1379 • kompaktní 5-pokojový dům s velkou samostatnou kuchyní a jídelnou • částečně překrytá terasa • větší část půdorysu je navržená se sádrokartonovým stropem -  pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu • samostatná technická místnost a šatník • další vestavěné šatníky v pokojích • zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny dodává pocit vzdušnosti •jednoduchý tvar zastřešení a  kompaktní tvar jsou předpokladem jednoduché výstavby • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1380

BUNGALOV 1380 • plnohodnotný 4-pokojový bungalov vhodný i na velmi úzké parcely • samostatná technická místnost • dětské pokoje s vlastní koupelnou tvoří samostatný trakt • variabilnost umístění na pozemek - dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici • jednoduchý tvar půdorysu a zastřešení vhodný pro svépomocnou výstavbu • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem a s minimem nosných stěn • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1381

BUNGALOV 1381 • plnohodnotný 4-pokojový bungalov vhodný i na velmi úzké parcely • samostatná technická místnost • dětské pokoje s vlastní koupelnou tvoří samostatný trakt • variabilnost umístění na pozemek - dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici • jednoduchý tvar půdorysu a zastřešení vhodný pro svépomocnou výstavbu • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem a s minimem nosných stěn • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1382

BUNGALOV 1382 • jednoduchý malý dům, vhodný i jako chata • minimální zastavěná plocha • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a komfortní kuchyní • dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce • částečné překrytí vstupu • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

Rodinný dům Bungalov 1383

BUNGALOV 1383 • středně velký dům • komfortní zádveří • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a prostornou kuchyní se skladem potravin • ložnice se šatníkem a vlastní koupelnou • samostatná technická místnost - pracovna • chodba prosvětlená světlovody • dostatek skladovacích a úložných ploch • v pokojích tvoří podhled sádrokarton a ve středu domu – kuchyni, chodbě, technickém zázemí je žb strop, kde je v části půdy pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů z 1/3 pevné stropní konstrukce • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s otevřenou přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1384

BUNGALOV 1384 • jednoduchý malý dům, vhodný i jako chata • minimální zastavěná plocha • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní • technická místnost v rámci komfortního zádveří • dům bez vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce • v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

Rodinný dům Praktik 1313

PRAKTIK 1313 • kompaktní 5-pokojový dům s obytným podkrovím a bohatým příslušenstvím • každý pokoj má vlastní šatník • samostatná kuchyně a jídelna • každý pokoj v podkroví má přístup na balkon • pohodlné schodiště, samostatné WC v podkroví • plnohodnotné podkroví s minimální výškou 1,7m • výborný poměr obytné a užitkové plochy, malý podíl chodeb • nadčasový vzhled s jednoduchým konstrukčním řešením • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Praktik 1314

PRAKTIK 1314 • kompaktní 5-pokojový dům s obytným podkrovím, vhodný i na malé parcely • technická místnost u vstupu • další úložný prostor v podkroví nad kleštinami přístupný skládacím stropním schodištěm • kompaktní tvar je předpokladem energetické úspornosti a jednoduché výstavby • každý pokoj v podkroví má přístup na balkon • pohodlné schodiště, samostatný šatník + vestavěné šatníky v každém pokoji • plnohodnotné podkroví s minimální výškou 1,7m • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Praktik 1315

PRAKTIK 1315 • malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely • velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou • oddělitelná jídelna s kuchyní a skladem potravin • pod pohodlným schodištěm se nachází sklad • min. výška bočních stěn v podkroví skoro 2m • v podkroví samostatná pracovna, je možné ji využít i jako sklad • množství skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby • podkroví je bez nosných stěn, možnost variability dispozice • exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část terasy • malé vzdálenosti rozvodů TUV • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Praktik 1316

PRAKTIK 1316 • malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a užší parcely • komfortní zádveří • velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod schodištěm • pohodlné schodiště • min. výška bočních stěn v podkroví skoro 2m • v podkroví samostatná pracovna, je možné ji využít i jako sklad - šatník • komfortní pokoje • množství skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby • podkroví je bez nosných stěn, možnost variability dispozice • exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část terasy • malé vzdálenosti rozvodů TUV • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům AKTIV 2022

AKTIV 2022 • moderní dům v pasivním standardu • fotovoltaické články na výrobu elektrické energie s možností distribuce přebytku do veřejné sítě • plně automatický inteligentní systém řízení vnitřního klima • tepelné čerpadlo s rekuperací a chlazením • atraktivní vnitřní řešení s dobře využitelnou galerií v podkroví • projekt je možné objednat i s přistavěnou dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně • projekt je možné objednat i v nízkoenergetickém standardu s plynovým kotlem

Rodinný dům Vila 1351

VILA 1351 • komfortní dispozice s velkými pokoji • samostatná technická místnost, šatník, spíž a množství prostoru pro vestavěný nábytek • obývací pokoj s krbem a přístupem na krytou terasu • moderní obytný prostor s velkou samostatnou kuchyní • rodičovská ložnice s vlastní koupelnou • přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu • nadčasový moderní vzhled s jednoduchým konstrukčním řešením • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Vila 1352

Vila 1352 • moderní vila s dvojgaráží určená pro náročné klienty • kompaktní dispozice s velkým množstvím ukládacích prostorů a s malým podílem chodeb • velká technická místnost přístupná z garáže • atraktivní obytný prostor s krbem, prosklenou jídelnou a samostatnou kuchyní • luxusní koupelny, samostatný šatník, pohodlné schodiště včleněné do obývacího pokoje • pracovna u vstupu může sloužit jako pokoj pro hosty • střechy slouží zároveň jako terasy • velké pokoje s vestavěnými šatníky • přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu

Rodinný dům Bungalov 1471

Rodinný dům Bungalov 1471BUNGALOV 1471 • středně velký dům • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin • prostorné pokoje • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost • v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • částečné překrytí vstupu • exteriérové žaluzie • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1472

Rodinný dům Bungalov 1472BUNGALOV 1472 • středně velký dům • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin • prostorné pokoje • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost • v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

Rodinný dům Bungalov 1473

Rodinný dům Bungalov 1473BUNGALOV 1473 • kompaktní 5-pokojový bungalov vhodný i na menší parcely • přehledná dispozice s minimální plochou chodeb  • úložný prostor v podkroví • dostatek soukromí zajišťuje rozdělení ložnic na dvě samostatné části s příslušenstvím • kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje • kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje  • samostatná technická místnost • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • velké zasklené plochy orientované do zahrady

Rodinný dům Bungalov 1474

BUNGALOV 1474 BUNGALOV 1474 • finančně nenáročný kompaktní 4-pokojový bungalov vhodný i na užší parcely • jednoduchá dispozice s minimálním podílem chodeb • kuchyně je částečně oddělená od obývacího pokoje • samostatné WC a spíž • jednoduchý tvar zastřešení • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem • skladovací prostor v podkroví • moderní vzhled

Rodinný dům Bungalov 1475

BUNGALOV 1475BUNGALOV 1475 • středně velký dům • prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin • kuchyní, případně i s jídelnou je možné samostatně oddělit • prostorné pokoje • samostatná technická místnost • v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly • V pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton • dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce • překrytí části terasy • exteriérové žaluzie • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Bungalov 1477

BUNGALOV 1477BUNGALOV 1477 • moderní bungalov s dvojgaráží vhodný i do městského prostředí • těžištěm domu je prosklené atrium, oddělené od exteriéru i interiéru prosklenou stěnou • v létě může sloužit jako krytá terasa, jindy jako zimní zahrada nebo pracovna • lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví • důsledné dělení na denní a noční část • každý pokoj má vstup na terasu • atraktivní obytný velkoprostor s krbem a jídelnou, se zvýšeným stropem • komfortní rodičovská ložnice s vlastním šatníkem a koupelnou

Rodinný dům Optimal 1439

OPTIMAL 1439OPTIMAL 1439 • Středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely • velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin • kuchyni je možné oddělit s přístupem i přes zádveří • komfortní pokoje • pod pohodlným schodištěm se nachází sklad • plnohodnotná výška poschodí • samostatná technická místnost • množství skladovacích a úložných ploch • v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby • podkroví je s minimem nosných stěn • exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část terasy • malé vzdálenosti rozvodů TUV • nadstandardní tepelně technické vlastnosti • z garáže je možný přístup do domu přes technickou místnost • projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

Rodinný dům Smartline 1410

SMARTLINE 1410SMARTLINE 1410 • Jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimálními náklady na výstavbu • minimální zastavěná plocha na malé pozemky  • obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce • podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton • malé vzdálenosti rozvodů TUV • částečné překrytí vstupu • přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

Rodinný dům Smartline 1408

SMARTLINE 1408SMARTLINE 1408 • Praktický 2-pokojový dům s moderním minimalistickým designem • kompaktní dispozice s malým podílem chodeb, velkou koupelnou a samostatným šatníkem • zajímavý obytný prostor s krbovými kamny a částečně oddělenou kuchyní a jídelnou • zasklené plochy obývacího pokoje účinně chrání převis střechy • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým podhledem a bez nosných stěn

Rodinný dům Smartline 1402

SMARTLINE 1402SMARTLINE 1402 •  Praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i na velmi malé pozemky • cenově dostupný, nenáročný na výstavbu • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým podhledem a s minimem nosných stěn • vhodný i do chatových oblastí • atraktivní hlavní obytný prostor s moderně začleněnou kuchyní a krbovými kamny • samostatné WC a sklad potravin • dobrý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb • důsledně oddělená noční část 

Rodinný dům Vila 1451

VILA 1451VILA 1451 • Atraktivní přízemní vila se silnou vazbou na terasu a zahradu • rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a šatnou tvoří samostatnou část dispozice • oddělené dětské pokoje s příslušenstvím • stylový obytný velkoprostor s velkými zasklenými plochami a moderně začleněnou kuchyní • množství odkládacích prostorů, technická místnost, samostatné WC • velká překrytá terasa

Rodinný dům Bungalov 1571

Bungalov 1571Bungalov 1571 •  • přízemní dům menší velikostní kategorie určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén • bezbariérovým řešením vhodný na bydlení osob se sníženou schopností pohybu • svými prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny

Rodinný dům Bungalov 1572

Bungalov 1571Bungalov 1572 • Kompaktní 5-pokojový bungalov s velkými pokoji a minimální plochou chodeb • Nad větší částí domu je pevný strop s úložným prostorem v podkroví • Zvýšený prostor nad obývacím pokojem uzavřený sádrokartonem • Kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje • Samostatná technická místnost a sklad potravin • Velké zasklené plochy chráněné převisem střechy orientované do zahrady • Noční část oddělena od hlavního obytného prostoru

Rodinný dům Bungalov 1573

Bungalov 1573 • Prakticky navržený 4-pokojový bungalov s velkými pokoji a nadstandardním příslušenstvím • Pevný strop s úložným prostorem v podkroví • Kuchyň opticky spojená s obývacím pokojem, je možné ji stavebně úplně oddělit • Oddělená ložnice s vlastním příslušenstvím • Samostatná technická místnost, šatna a sklad potravin • Moderní obývací pokoj s krbem, jídelnou, průhledem do kuchyně a velkou prosklenou stěnou do zahrady

Rodinný dům Bungalov 1574

Bungalov 1574 • Prostor pro velké množství vestavěných skříní • ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem -  pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu • zvýšený podhled nad obývacím pokojem • technická místnost, jedna koupelna a samostatné wc

Rodinný dům Bungalov 1575

Bungalov 1575 • Moderní bungalov vhodný i do městského prostředí • Atraktivní obytný velkoprostor se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve formě atria • Rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů • Samostatná technická místnost a šatna • Lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví, vhodné jako pracovna nebo fitness • Půdní prostor v podkroví, vhodný na skladování • Atypický moderní vzhled • Celkový tvar domu umožňuje maximální využití prostoru v přízemí i v podkroví

Rodinný dům Bungalov 1576

Bungalov 1576 • Plnohodnotný 4-pokojový dům s malou zastavěnou plochou • prostorná samostatná kuchyně se skladem potravin částečně spojená s obývacím pokojem, je možné ji však úplně oddělit • technická místnost • množství prostoru pro vestavěné šatníky • místnost u vchodu vhodná jako pracovna

Rodinný dům Bungalov 1577

Bungalov 1577 • Bungalov s moderní dispozicí a tradičním vzhledem • Atraktivní obytný velkoprostor se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve formě atria • Dostatek soukromí zajišťuje rozdělení ložnic na dvě samostatné části s příslušenstvím • Samostatná technická místnost a šatna • Nad větší částí domu je pevný strop s úložným prostorem v podkroví • Velké pokoje a minimum chodeb zajišťují dobrý poměr obytné plochy • Dostatek úložných prostor ve formě vestavěných šaten v pokojích

Rodinný dům Bungalov 1578

Bungalov 1578 • Kompaktní 5-pokojový dům s velkou samostatnou kuchyní a jídelnou • částečně překrytá terasa • samostatná technická místnost a šatník • další vestavěné šatníky v pokojích • zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny dodává pocit vzdušnosti • jednoduchý tvar zastřešení a  kompaktní tvar jsou předpokladem jednoduché výstavby

Rodinný dům Bungalov 1579

Bungalov 1579 • Moderní bungalov vhodný i do městského prostředí • Obývací pokoj se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve formě atria • Společenské centrum domu tvoří obytná hala se stolováním a schodištěm do podkrovního prostoru • Rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů • Samostatná technická místnost • Lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví, vhodné jako pracovna, fitness nebo pokoj pro hosty • Celkový tvar domu umožňuje maximální využití prostoru v přízemí i v podkroví

Rodinný dům Bungalov 1580

Bungalov 1580 • úsporný, jednoduše řešený 4-pokojový bungalov vhodný i na úzký pozemek • Všechny pokoje jsou orientované do tiché části pozemku • Navzdory malé ploše má dům dostatek úložných prostor ve formě samostatné šatny, skladu potravin a úložného prostoru v podkroví • Velké zasklené plochy chráněné převisem střechy • Kompaktní dispozice s malým podílem chodeb • Jednoduchý tvar střechy, úsporné řešení se sádrokartonovým podhledem bez pevného stropu • Jednoduchá a rychlá výstavba • Samostatná technická místnost u vchodu, krátké rozvody instalací

Rodinný dům Bungalov 1581

Bungalov 1581 • Úsporný, jednoduše řešený 4-pokojový bungalov vhodný i na úzký pozemek • Navzdory malé ploše má dům dostatek úložných prostor ve formě samostatné šatny, skladu potravin • Velké zasklené plochy chráněné převisem střechy • Kompaktní dispozice s malým podílem chodeb

Rodinný dům Dual 1520

Dual 1520 • Moderní dvojdům splňující veškeré nároky na bydlení • Plnohodnotné patro s plnou výškou • Jednoduché konstrukční řešení, rychlá výstavba • Domy jsou konstrukčně samostatné • Pohodlné schodiště s úložným prostorem • Atraktivní obytný prostor s jídelnou a částečně integrovanou kuchyní s možností jejího úplného stavebního oddělení od obývacího pokoje • Pohodlné patro se třemi ložnicemi, samostatnou šatnou, velkou koupelnou s odděleným WC a technickou místností • Moderní vzhled s velkými okny orientovanými do zadní části pozemku

Rodinný dům Dual 1521

Dual 1521 • Atypicky řešený dvojdům vhodný do příměstského i horského prostředí • Praktická dispozice bez chodeb je zárukou vysoké užitné hodnoty domu • Prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní • Dostatečná výška v podkroví • Každý z domů má jinou dispozici přízemí • Jednoduchý pultový tvar zastřešení • Dostatek úložných prostor ve formě šaten • Technická místnost v podkroví, úložný prostor pod schodištěm • Kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje • Kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie

Rodinný dům Dual 1522

Dual 1522 • Atypicky řešený dvojdům vhodný do příměstského i horského prostředí • Praktická dispozice bez chodeb je zárukou vysoké užitné hodnoty domu • Prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní • Dostatečná výška v podkroví • Každý z domů má jinou dispozici přízemí • Jednoduchý pultový tvar zastřešení • Dostatek úložných prostor ve formě šaten • Technická místnost v podkroví, úložný prostor pod schodištěm • Kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje • Kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie

Rodinný dům Dual 1523

Dual 1523 • Moderní dvojdům splňující veškeré nároky na bydlení • Plnohodnotné patro s plnou výškou • Jednoduché konstrukční řešení, rychlá výstavba • Domy jsou konstrukčně samostatné • Pohodlné schodiště s úložným prostorem • Atraktivní obytný prostor s jídelnou a částečně integrovanou kuchyní s možností jejího úplného stavebního oddělení od obývacího pokoje • Pohodlné patro se třemi ložnicemi, samostatnou šatnou, velkou koupelnou s odděleným WC a technickou místností • Moderní vzhled s velkými okny orientovanými do zadní části pozemku

Rodinný dům Optimal 1538

Optimal 1538 • Moderní dvojdům splňující veškeré nároky na bydlení • Plnohodnotné patro s plnou výškou • Jednoduché konstrukční řešení, rychlá výstavba • Domy jsou konstrukčně samostatné • Pohodlné schodiště s úložným prostorem • Atraktivní obytný prostor s jídelnou a částečně integrovanou kuchyní s možností jejího úplného stavebního oddělení od obývacího pokoje • Pohodlné patro se třemi ložnicemi, samostatnou šatnou, velkou koupelnou s odděleným WC a technickou místností • Moderní vzhled s velkými okny orientovanými do zadní části pozemku

Rodinný dům Optimal 1539

Optimal 1539 • Praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města • Kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie • Velký obývací pokoj a kuchyň díky minimální ploše chodeb • Technická místnost, samostatná šatna, další vestavěné šatny v pokojích • Velké pokoje jsou zárukou vysoké užitné hodnoty domu • Poloha schodiště v zádveří umožňuje v budoucnu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky • Všechny pokoje v poschodí mají plnou výšku stropu • Rodičovská ložnice má vlastní koupelnu a vstup na balkon

Rodinný dům Praktik 1515

Praktik 1515 • Jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny • Navzdory malé zastavěné ploše má dům velký obývací pokoj a tři ložnice v podkroví • Samostatná technická místnost, úložný prostor pod střechou • Další úložné prostory ve formě vestavěných skříní v prostoru pod schodištěm • úsporná dispozice s malým podílem chodeb • Nejmenší výška v podkroví je 1,5 m • Díky centrální poloze krbu je možné navrhnout přitápění krbem • Rychlá a jednoduchá výstavba

Rodinný dům Smartline 1501

Smartline 1501 • Jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimálními náklady na výstavbu • minimální zastavěná plocha na malé pozemky  • dostatek skladovacích a úložných ploch • samostatná technická místnost • v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly • dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce

Rodinný dům Smartline 1502

Smartline 1502 • Praktický, jednoduše řešený 3-pokojový dům vhodný i na malý pozemek • Všechny pokoje jsou orientované do tiché části pozemku • Skladovací rošt v podkroví • Velké zasklené plochy chráněné výrazným převisem střechy • Kompaktní dispozice s malým podílem chodeb • Jednoduchý tvar střechy, úsporné řešení se sádrokartonovým podhledem bez pevného stropu • Jednoduchá a rychlá výstavba • Díky modernímu vzhledu a cenové dostupnosti je dům vhodný zejména pro mladé

Rodinný dům Smartline 1503

Smartline 1503 • Praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i na velmi malé pozemky • cenově dostupný, nenáročný na výstavbu • ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým podhledem a s minimem nosných stěn • vhodný i do chatových oblastí • samostatné WC a sklad potravin • dobrý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb • důsledně oddělená noční část

Rodinný dům Vila 1551

Vila 1551 • Atraktivní nadčasový dům i pro náročnější, vhodný do městského prostředí • Prostorné pokoje, velká moderní kuchyň s jídelnou oddělena od obývacího pokoje • Rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a přístupem na velký zasklený balkon • Samostatná šatna a technická místnost • Kompaktní tvar je zárukou energetických úspor • Poloha schodiště u vchodu umožňuje v budoucnu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky

Rodinný dům Vila 1552

Vila 1552 • Moderní dům navržený ve dvou alternativách - jako 2-podlažní a 3-podlažní • Hlavní funkce domu jsou soustředěny v prvních dvou podlažích, nejvyšší podlaží nabízí další místnost a terasu • Velký obývací pokoj s oddělenou kuchyní, částečně krytý prostor terasy • Velká ložnice v přízemí vhodná i pro bydlení dvou osob • Komfortní rodičovská ložnice na patře s vlastní koupelnou je oddělena od dětských pokojů • Velká samostatná šatna, technická místnost, samostatné WC • Projekt možno objednat i s doplněným 3. nadzemním podlažím

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 608 333 174

E-mail: