INFO >> realizace rodinného domu

AW : Orientační rozsah stavebních prací -  realizace rodinného domu

podskupina : přípravné práce

  Pracovní úkony, poznámky

0. Fáze -  přípravné práce

Převzetí staveniště v zastoupení realizační firmy a investora :  
 
  * předání napojení na el. a vodu
  * upřesnění rozsahu kontrolních dnů na stavbě
  * upřesnění umístění skrývky orné půdy a vykopané zeminy ze základové spáry 
  * předání orientačního harmonogramu stavebních prací
  * zápis do stavebního deníku o  převzetí staveniště
  * informace o zahájení výstaby s  upřesněním průběhu I. fáze výstaby

podskupina : realizace práce 

 
  Pracovní úkony, informace od klienta

1. Fáze -  základová konstrukce

skrývka orné půdy  
výkop základové spáry domu * informace o výšce zaústění do komína
uzemění  
betonáž základové spáry  
armování základové spáry   
zkládání ztraceného bednění  
betonáž ztraceného bednění  
rozvod ležaté kanalizace   
hutnění uzavřených prostor RD  
rozrovnání sítí KARI  
bednění základové desky  
betonáž základové desky  
2. Fáze – hrubá stavba domu sváření izolací proti zemní vlhkosti (a radonu) Výběr zákazníka :
zakládání,zdění obvodového a nosného zdiva (nosných pilířů) * výběr a barevné provedení střešní krytiny
zdění komínu * barva nátěru dřevěnné přiznané KCE
bednění, armování ztužujícího věnce (osazení nosníků, průvlaků, překladů) * výběr a barevné provedení klempířských prvků
betonáž ztužujícího věnce * barevnost a struktura fasády, provedení soklu
stropy (předpjatý stropní panel Spiroll) * upřesnění smyslů otevírání výplní otvorů vč. barevného provedení a možného příslušenství 
montáž krovu * barevnost a provedení parapetů
difuzní fólie  
střešní latě  
střešní okna  
střešní krytina * zajištění návrhu kuchyně
okapy, svody, lemování  
zdění příčkového zdiva  
bednění schodiště  
armování,betonování schodiště  
3. Fáze – výplně otvorů osazení oken, balkónových, vchodových dveří  
Garážová vrata  
Předokení rolety  
   
4. Fáze – hrubé instalace Zti, UT, EL. hrubé rozvody elektro Jednání se subdodavateli a investorem :
hrubé rozvody vody * o provedení Zti, UT a EL (upřesnění zařizovacích předmětů, vypínačů, zásuvek apod.)
rozvody UT, plynu  
hrubé rozvody EZS  
5. Fáze -  úpravy povrchů vnitřní omítka stopů ze suchých směsí, arm.tkanina * výběr a upřesnění provedení obkladů a dlažeb
omítka MVC  * výběr a upřesnění provedení interiéroých dveří a kování
omítka stěn ze suchých stěrkových směsí, arm.tkanina  
vápenné omítky (alter. sádrové om.)  
6. Fáze -  Podlahy tepelné, neprůzvučné izolace  
Fólie  
Pískocementový potěr  
7. Fáze -  Vodorovné, šikmené kce. montáž sádrokartonového systému Rigips :  
montáž SDK konstrukce  
izolace  
záklop, sádrování, broušení  
8. Fáze – kompletace stavby lepení obkladů, dlažeb Jednání s investorem a obkladačem :
osazení vany, sprchové vaničky * o upřesnění provedení obkladů a dlažeb s výběrem barevného provedení spáry
 
hromosvod * výběr provedení maleb
malířské práce a tapety  
kompletace Zti  
kompletace El.  
kompletace EZS  
9. Fáze -  úpravy povrchů venkovní kontaktní zateplovací systém Rigips  
tenkovrstvá stěrková omítka ze suchých směsí, armovací tkanina (alter. jádrová om., štuk)  
penetrování - fasáda, sokl  
pastovitá omítka (fasáda), sokl - Marmolit  
10. Fáze – vybavení interiéru montáž interiérových dveří a klik  
koberce, laminátové plovoucí, dřevěnné podlahy   
montáž kuchyně  
a další…..  
11.Fáze -  provedení přípojek výkopy přípojek El., plyn, kanalizace  
uložení, zapískování, zahrnutí  

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 608 333 174

E-mail: