Projekt osazení domu a napojení na inženýrské sítě

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o Projekt osazení domu na pozemek, který řeší kromě umístění rodinného domu také jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. Tato dokumentace se předkládá na stavební úřad společně s projektem rodinného domu.

Projekt osazení domu na pozemek respektuje příslušné územní rozhodnutí (pokud bylo vydáno) pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Rozsah služby a dokumentace

 • kontrola úplnosti podkladů
 • osobní projednání polohy objektu na pozemku s objednatelem na provozovně v HK nebo na parcele dotčeného objektu
 • výškopisné a polohopisné usazení objektu
 • napojení objektu na sítě
 • napojení objektu (garáže) na komunikace tj. půdorysné a výškové vynesení povrchu přístupové komunikace
 • zpracování a expedice dokumentace v 5 paré v rozsahu:
  • technická zpráva
  • zásady organizace výstavby
  • koordinační situace se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
  • situace s vyznačením požárně nebezpečného prostoru

Podklady pro zpracování projektu

 • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely
  • vojenská zpráva
  • závlahy atd.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek Vám upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho rodinného domu.

V případně zájmu zajistíme tyto a další podklady za Vás. 

>> více informací

Cena projektu osazení domu a napojení na IS

5 - 10tis. Kč dle komplikovanosti daného objektu.

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 608 333 174

E-mail: