INFO >> postup zajištění služeb

1.)    V případě zájmu zajištění konzultační schůzky v realitní kanceláři pro výběr vhodného pozemku  – realitními společnostmi.


2.)    Konzultace se stavebním úřadem s možností zastoupení zákazníka pracovníkem zabývajícím se komplexním vyřizováním požadavků příslušných úřadů . S příslušným stavebním úřadem se projednávají podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku.


>> soupis kroků a potřebných dokumentů pro získání staveb. povolení


3.)    Na sídle společnosti  výběr typového domu -  typového domu  projekčních kanceláří AW DOMYG SERVISDEKHOME nebo individuální projekt zpracovaný projektanty a architekty  pracující pro společnost. Projednává se dispoziční uspořádání RD a předběžný technický rozsah dodávky.


>> úpravy projektů rodinných domů

>> nízkoenergetické domy


4.)    Bezplatná cenová nabídka s upravenými dispozicemi a předáním vypracovaných pohledů a půdorysů včetně požadovaných změn. Stanovení předběžného termínu realizace a ohledem na potřeby klienta.


5.)    Financování. Domy lze financovat z vlastních prostředků zákazníka nebo prostřednictvím dlouhodobých či jiných úvěrů. V případě zájmu klienta je možné zajistit jednání s finančním poradcem spol. AW DOMY nebo přímo se zástupci bank nebo spořitelen.


6.)    Klient obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.


7.)    Projekt osazení vybraného domu na pozemek včetně napojení na inženýrské sítě. Dále je možné projektovou dokumentaci doplnit o výkres zpevněných ploch a oplocení.


8.)    Projektová dokumentaceBudoucí klient obdrží  5x paré vyhotovené projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace situace a napojení RD na inženýrské sítě.


9.)    Stavební řízení. Na základě vypracované projektové dokumentace a dokladové části podá klient nebo pověřený zástupce společnosti ohlášku nebo žádost o stavební povolení.


10.)    Smlouva o dílo. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu díla a jeho ceny, uzavře zákazník smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy mimo jiné se rozumí – termín realizace,  specifikaci rozsahu dodávky, způsob financování apod.


11.)    Realizace stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášky společnost do 60 dnů zahájí stavební práce. Na žádost klienta, je firma schopna zajistit kalkulaci a realizaci inženýrských sítí, geodetické vytyčení (a v průběhu výstaby geometrický plán) RD a zajištění napojení na el. 400V a vodu. Časový rozsah díla od započetí stavebních prací po nastěhování objednatele se pohybuje od 6 – 8 měsíců (dle složitosti RD).


12.)    Kontrolní dny včetně dospecifikací. Postupné upřesňování materiálů (obkladů, dlažeb, barevných provedení nátěrů, barev tašek,  maleb, zařizovacích předmětů, podlahových krytin apod.) umožní dokalkulaci celkových nákladů na výstavbu RD. Po detailním docenění se vystavuje dodatek ke smlouvě o dílo (který znamená méně práci či více práci – vždy v závislosti na požadavcích investora). Po detailní specifikaci se cena díla stává garantovanou - konečnou. Na veškeré změny předmětu rozsahu díla bude zákazník upozorněn a před započetím změny se zpracuje a odsouhlasí cenové navýšení nebo ponížení ceny. Kontrolní dny se provádějí pravidelně (nebo dle dohody s investorem či stavebním dozorem) po ukončení jednotlivých dílčích fázích s odsouhlasením provedeného díla zápisem do stavebního deníku. Ostatní viz. SoD  - AW DOMY s.r.o.


13.)    Změna stavby před dokončením. V průběhu samotné realizace stavby může dojít ke změnám oproti projektové dokumentaci, na základě které jste získali stavební povolení či ohlášení stavby. Tyto změny je nutné před kolaudací (oznámení o užívání) stavby zanést do projektu domu a doložit na příslušném stavebním úřadě.

Změny, které jste provedli, Vám zapracujeme do dokumentace.


14.)    Předání domu. Po kompletním dokončení díla, firma AW DOMY předává s předávacím protokolem v dohodnutém termínu dům objednavateli.


15.)    Kolaudace. Kolaudaci či ohlášení ukončení realizace díla, zajistí investor na příslušném stavebním úřadě. Veškerou potřebnou dokumentaci zajistí ve vztahu k rozsahu dodávaného díla spol. AW DOMY.


>> nabídka rodinných domů

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 608 333 174

E-mail: