INFO >> jak si vybrat rodinný dům

Stavební pozemek

Základem pro výběr projektu rodinného domu jsou vlastnosti pozemku, jeho tvar a velikost, orientace ke světovým stranám, svažitost a napojení na inženýrské sítě.

Podmínky pro výstavbu

Při výběru zohledněte podmínky a regulativy pro výstavbu - zastavěná plocha, typ domu, odstupové vzdálenosti atd. Vhodnost vybraného typu domu konzultujte na příslušném stavebním úřadě.

Finanční dostupnost

Posuďte předem Vaše finanční možnosti (vlastní zdroje, hypotéka).
Rádi Vám bezplatně zpracujeme cenovou nabídku vybraného rodinného domu a ve spolupráci s finančním poradcem dostupnost úvěru.

Velikost

  • Souvisí s finanční dostupností. Při výběru velikosti domu je třeba brát ohled na počet členů domácnosti, jejich věk a zohlednit potřeby rodiny v časovém výhledu.

Funkčnost

Z hlediska funkčnosti domu je nutno respektovat počet členů domácnosti, věkové kategorie, vzájemné vztahy, charakter zaměstnání a zdravotní stav. Bude-li vybíraný dům s podkrovím, dvougenerační nebo bezbariérový. Stanovte potřebný počet místností.

Požadavky členů domácnosti

Pro výběr projektu je třeba posoudit individuální požadavky a potřeby členů domácnosti s ohledem na osobní záliby, způsob relaxace apod. S tím souvisí vybavení domu tj. dílna, sauna, fitness, terasa, zimní zahrada atd.

Vnitřní uspořádání

Stanovte si vlastní požadavky na vnitřní uspořádání domu např. komora u  kuchyně, pracovna v přízemí, vnitřní krb, garáž v domě, pokoj pro hosty, skladové prostory aj.

Vzhled domu

Celkový vzhled domu, jeho architektonické řešení a barevnost fasády volte v  souladu s okolní zástavbou. Celkový výraz domu a jeho okolí vypovídá o osobnosti jeho majitele.

Změny v projektu

Pokud v rozhodnutí pro daný projekt klade překážku drobná změna v návrhu domu, je možno tuto změnu v projektu provést.. Doporučujeme osobní konzultaci.

Individuální projekt

Pokud si nelze z různých důvodu (svažitosti pozemku, atypické řešení, sloučení obytných a podnikatelských prostor apod.) vybrat z nabídky typových projektů vyhovující dům, vypracujeme Vám projekt individuální. K zadání projektu je nutná osobní konzultace.

>> nabídka rodinných domů

>> souhrnný soupis zajištění služeb

>> nízkoenergetický rodinný dům

>> pasivní dům


Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 733 569 011

E-mail: