POROTHERM

Vlastnosti a výhody

Teplo

Teplo se chová jako voda, a tudíž nejvíce uniká tou nejsnazší cestou všude tam, kde je v hrubé stavbě použit nesourodý nebo nekvalitnímateriál. Při výstavbě bydlení je proto nutné dbát jak na pečlivost a preciznost při zdění, tak volit materiál s odpovídajícím tepelným odporem. Zdivo je tak schopné poskytnout lepší tepelnou izolaci, spotřeba energií na topení je nižší a v  důsledku je možné bydlet levněji. Systém POROTHERM splňuje jak veškeré požadavky na tepelný odpor, tak v rámci svého sortimentu nabízí speciální cihly POROTHERM Si s nadstandardním tepelným odporem.

Ticho

Všudypřítomný hluk ruší a obtěžuje. Při výstavbě nového bydlení je proto jedním ze základních požadavků ticho a klid. Tomu lze napomoci  například i  odpovídajícím výběrem fasádních konstrukcí. Stejně tak se vyplatí zvolit i okna s odpovídajícími zvukotěsnými vlastnostmi. Pokud stavebník zvolí systémové řešení  a využije
i speciální zvukotěsné cihly, je možno zajistit velmi nízkou hlučnost vnitřního prostředí. Zdicí systém POROTHERM nabízí jak celkový systém stavebních prvků, tak speciální cihly s vysokým akustickým útlumem. 

Ekologie

Keramika. Pro člověka je symbolem materiálu vzešlého z přírodních zdrojů a  vyrobená ekologickým postupem vypálení při vysoké teplotě. Maximálně tak splňuje všechny požadavky na zdravé životní prostředí. Použité cihly lze znovu recyklovat bez škodlivého zásahu do životního prostředí.

Rychlost výstavby

Konstrukce z cihel znamená vždy jednoduchý, přesto pevný a stabilní stavební systém. Spojení pero a drážka, který nabízí POROTHERM výstavbu ještě navíc urychluje, zpřesňuje a minimalizuje náklady na použitou maltu.

Příjemné klima

Jen stavba, která dýchá, zaručuje zdravé prostředí pro život, kde nedochází ke kumulaci vodních par ve vzduchu a následně k vytváření plísní a hnilob. Dům z  POROTHERMU dýchat umí. Cihla výborně odvádí vlhkost ven. Tato výhoda se cení především u novostaveb, kdy je zapotřebí odstranit vlhkost absorbovanou při stavbě. Struktura pálených cihel umožňuje odvést přebytečnou vlhkost ven a v  případě příliš suchého vzduch ji naopak zase přivést zvenčí dovnitř. Zabezpečuje tedy stále příznivé klima místnosti.

Bezpečí - pevnost

Stavby z cihel přetrvaly tisíciletí. A to i díky svojí masivnosti a pevnosti dané vypálením při velmi vysokých teplotách. Jsou neměnné, což je dáno jak jejich složením, tak kvalitním zpracováním špičkovou technologií. Při dodržení správných postupů lze využít i další výhody pálených cihel - objemovou stálost a  konstantní tepelně-technické parametry, které zaručují dlouhou životnost a  správnou funkčnost každého domu. Takový je i systém POROTHERM. V rámci spektra sortimentu lze zvolit formáty vhodné jak pro vnější příčky, tak pro nosné zdivo s požadavky na vysokou únosnost. Ze statického hlediska je důležitá také vazba cihel a jejich odpovídající převazba.

Klasika

Obliba pálených cihel přetrvává po tisíciletí. Hlína a voda, z nichž se skládají, jsou čistě přírodní prvky a jako takové zaručují přirozené a  harmonické životní prostředí. Cihly svoje uplatnění našly jak v případě běžných staveb, tak na stavbách církevních či šlechtických sídel. Poskytovaly vždy záruku vysoké kvality materiálu, umožňovaly stavbě dýchat.

Snadné provádění

Spojení pero a drážka. Nabízí jednoduchou, rychlou  a velmi přesnou výstavbu, která minimalizuje spotřebu malty a zdění celkově zpřesňuje. Toto systémové řešení navíc minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Sortiment doplňků, jako je půlka či cihla rohová nebo koncová, celou výstavbu usnadňuje a zjednodušuje, neboť už není nutné cihly půlit, či jakkoli dále dělit a tak je dále možné minimalizovat náklady na výstavbu.

Odolnost

Cihly jsou nehořlavé, jejich ohnivzdornost převyšuje požadavky požárních zásad. Vypalují se při velmi vysokých teplotách a již tím zaručují značnou odolnost proti žáru. Ohnivzdornost celého domu, která je důležitým bezpečnostním faktorem, zvyšují taktéž i POROTHERM malty a omítky.

Variabilita v návrzích

Cihla. Po generace nabízela pouze jediný základní rozměr. Pokrok však nelze zastavit. POROTHERM neznamená jen značku pro cihlu, ale nabídku kompletního zdicího systému. Sortiment zahrnující jak základní formáty, tak nízké cihly a  další doplňky umožňuje naprostouvolnost při navrhování i projektování.

 >> více na www.wienerberger.cz

>> zpět na vybavení domů

Tisknout


Kontaktujte nás:

AW DOMY s.r.o.
Bratří Štefanů 979/79
500 03 Hradec Králové

AW DOMY s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 Malešice

Telefon:
+420 777 053 478
+420 733 569 011

E-mail: